Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 5
«  Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »l widząc rzesze wstąpił (Jezus) na wzgórze; a gdy usiadł, przystąpili doń uczniowie Jego; [2] »On zaś, otworzywszy usta swe, tak ich nauczał: [3] »Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie. [4] »Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. [5] »Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. [6] »Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. [7] »Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. [8] »Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. [9] »Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. [10] »Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie. [11] »Błogosławieniście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą, i gdy wszelką niegodziwość kłamliwie zarzucać wam będą ze względu na Mnie. [12] »Cieszcie się i radujcie, albowiem zapłata wasza obfita jest, w niebiesiech. Tak przecież prześladowano i proroków, którzy żyli przed wami. [13] »Wy jesteście solą ziemi. Lecz gdyby sól zwietrzała, czemże ją nasolić? Na nic już się nie zda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. [14] »Wyście światłem świata. Nie może się ukryć miasto, leżące na szczycie góry. [15] »A i światła nie zapalają, by je stawić pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. [16] »Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widząc dobre uczynki wasze, chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. [17] »Nie sądźcie, że przyszedłem znieść zakon albo proroków; nie przyszedłem znosić, lecz uzupełnić. [18] »Zaprawdę też powiadam wam: dopóki nie przeminą niebo i ziemia, ani jedno jota, ani jedna kreska z prawa nie zaginie, aż się wszystko spełni. [19] »Ktoby przeto chciał znieść jeden z tych najmniejszych przepisów, i tak pouczał ludzi, ten będzie najmniejszym w królestwie niebieskiem. Ktoby natomiast zachował i nauczał, ten będzie wielkim w królestwie niebieskiem. [20] »A przeto powiadam wam, że jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie większa, niż uczonych i faryzeuszów, <z pewnością> nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego. [21] »Słyszeliście, iż powiedziano w Starym Zakonie: »Nie zabijaj; ktoby zaś zabił, tego czeka sąd«. [22] »A Ja wam powiadam; że każdy, kto się gniewa na brata swego, tego czeka sąd; ktoby zaś rzekł bratu swemu »zakało«, tego czeka Najwyższy Trybunał; a ktoby rzekł: »bezbożniku«, tego czeka piekło ogniste. [23] »Jeśli zatem przyniesiesz ofiarę swą do ołtarza, a tam przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciwko tobie, [24] »zostaw tam przed ołtarzem ofiarę swą, a idź, pojednaj się wpierw z bratem swoim, a wtedy wróciwszy się złóż ofiarę swoją. [25] »Pogódź się z oskarżycielem swym prędko, dopóki z nim idziesz drogą; by snadź oskarżyciel nie oddał cię sędziemu, a sędzia {nie oddał cię} dozorcy, i by nie wtrącono cię do więzienia. [26] »Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie wypłacisz się do ostatniego szeląga. [27] »Słyszeliście, iż powiedziano {w Starym Zakonie}: »Nie cudzołóż«. [28] »A Ja wam powiadam, że każdy, kto pożądliwie patrzy na niewiastę, już ją zcudzołożył w sercu swojem. [29] »Jeśli cię tedy twoje prawe oko ciągnie do grzechu - wyłup je i odrzuć od siebie; bo lepiej dla ciebie, jeżeli stracisz jeden z członków swych, niż gdyby całe ciało twoje wrzucone być miało do piekła. [30] »A choćby cię twa prawica ciągnęła do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie; bo lepiej dla ciebie, jeżeli stracisz jeden z członków swych, niż gdyby całe ciało twoje miało pójść do piekła. [31] »Powiedziano także: »Kto chce oddalić żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. [32] »A Ja wam powiadam: wyjąwszy wypadek rozpusty, każdy ktoby oddalił żonę swoją, staje się sprawcą jej cudzołóstwa; ktoby zaś oddaloną pojął, cudzołoży. [33] »Słyszeliście również, że powiedziano w Starym Zakonie: »Nie przysięgaj fałszywie«, »ale dochowaj przysiąg twych Panu«. [34] »A ja wam powiadam: Zgoła się nie przysięgajcie! ani na niebo, bo jest tronem Boga; [35] »ani mi ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla; [36] »ani na głowę swoją nie przysięgaj, bo nie możesz włosa jednego białym uczynić lub czarnym. [37] »Ale mowa wasza niech będzie »tak, tak«, lub »nie, nie«; co bowiem jest ponadto, ode złego jest. [38] »Słyszeliście, iż powiedziano: »Oko za oko, a ząb za ząb«. [39] »A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie <zaciętego> oporu złemu; lecz jeśli kto uderzy cię w {twój} prawy policzek, nadstaw mu i drugi; [40] »a ktoby dla sukni chciał cię wodzić po sądach, odstąp mu i płaszcza; [41] »a ktoby cię przymuszał do tysiąca kroków, idź z nim drugie tyle. [42] »Prosi cię kto, daj mu; a chce kto pożyczki od ciebie, nie odmawiaj. [43] »Słyszeliście, iż powiedziano: »Będziesz miłował bliźniego swego, a miał w nienawiści nieprzyjaciela swego«. [44] »A ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, {czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą}, i módlcie się za tych, którzy was prześladują {i potwarzają}, [45] »abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, który każe wschodzić słońcu swemu nad dobrymi i złymi, i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. [46] »Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż nagrodę mieć będziecie? Czyż nie czynią tego także celnicy? [47] »A gdy pozdrawiacie tylko braci swoich, cóż wielkiego czynicie? Czyż i poganie tego <samego> nie czynią? [48] »Bądźcież tedy doskonałymi, jak i Ojciec wasz niebieski doskonały jest. 
«  Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl