Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 4
«  Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Jezus zawiedziony był od Ducha na pustkowie, by być kuszonym przez szatana. [2] »A poszcząc przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, uczuł później głód. [3] »Przystąpił też kusiciel doń i rzekł {Mu}: Jeśliś jest Synem Bożym, powiedz, by te kamienie stały się chlebem. [4] »A On odpowiadając rzekł: Napisano: »Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdem słowem, które pochodzi z ust Bożych«. [5] »Wtedy szatan bierze Go ze sobą do Miasta Świętego, i stawia Go na narożniku świątyni, [6] »i mówi doń: Jeśliś Synem Bożym, rzuć się na dół; napisano bowiem: »Aniołom swoim da rozkaz o Tobie, a oni Ciebie na rękach poniosą, byś snadź nie zranił swej nogi o kamień«. [7] »Jezus mu odrzekł: Napisano również: »Nie będziesz kusił Pana Boga swego«. [8] »Szatan bierze Go także na górę bardzo wysoką, i przedstawia Mu wszystkie królestwa świata i przepych ich; [9] »i mówi doń: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. [10] »Wtedy rzecze mu Jezus: Idź precz szatanie! Napisano bowiem: »Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz, i Jemu samemu służyć będziesz«. [11] »Wówczas szatan odstąpił od Niego, a oto aniołowie przystąpili i służyli Mu. [12] »A gdy (Jezus) dowiedział się, że Jana podstępnie wydano, usunął się do Galilei; [13] »i opuściwszy [miasto] Nazaret, poszedł i osiadł w nadmorskiem Kafarnaum, na pograniczu plemion Zabulona i Neftalego, [14] »aby się spełniła przepowiednia Izajasza proroka: [15] »Ziemio Zabulona i ziemio Neftalego, w nadmorskim szlaku, po za Jordanem, pogańska Galileo! [16] »Lud, co siedział w ciemnościach, światłość ujrzał wielką, a pogrążonym w pomroków krainie jasność zabłysła! [17] »Odtąd zaczął Jezus nauczać i głosić: Pokutę czyńcie, bo przybliżyło się królestwo niebieskie! [18] »A przechodząc brzegiem morza Galilejskiego, ujrzał (Jezus) dwóch braci: Szymona, którego zowią Piotrem, i jego brata Andrzeja, jak zarzucali sieci w morze; byli bowiem rybakami. [19] »I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybitwami ludzi. [20] »A oni natychmiast opuścili sieci, i poszli za Nim. [21] »Idąc zaś dalej, ujrzał dwóch innych braci: Jakóba Zebedeuszowego i brata jego Jana, którzy wraz z Zebedeuszem, ojcem swym, porządkowali w łodzi swe sieci; ich też powołał. [22] »A oni natychmiast porzucili sieci i ojca <swego>, i poszli za Nim. [23] »Potem obchodził [Jezus] całą Galileę i miewał nauki po jej bóżnicach; głosił też Ewangelię królestwa, i leczył wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. [24] »Toteż wieść o Nim rozeszła się po całej Syryi. I znoszono doń wszystkich chorych, nawiedzonych różnemi słabościami i cierpieniami, równie jak opętanych, lunatyków i paraliżem tkniętych, a On ich uzdrawiał. [25] »I szły za Nim wielkie rzesze z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. 
«  Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl