Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 28
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A po szabacie, gdy w niedzielę świtać zaczynało, wyszła Marya Magdalena i druga Marya, by obejrzeć grób. [2] »A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, a zbliżywszy się, odsunął kamień, i usiadł na nim. [3] »I była postać jego niby błyskawica, a jego szaty białe jak śnieg. [4] »A z bojaźni przed nim strażnicy zadrżeli, i jakby pomarli. [5] »Lecz anioł temi słowy przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Wiem bowiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. [6] »Niemasz Go tu! albowiem powstał z martwych, jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał {Pan}. [7] »A spiesznie idźcie i powiedzcie uczniom Jego: »Powstał z martwych, a oto idzie przed wami do Galilei, tam Go zobaczycie; oto wam zapowiedziałem«. [8] »A one odeszły szybko od grobu! z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły, aby donieść uczniom Jego. [9] »A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Witajcie! One zaś zbliżyły się, objęły nogi Jego, i hołd Mu złożyły. [10] »Wtedy Jezus rzekł im: Nie bójcie się! idźcie, oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei; tam Mnie zobaczą. [11] »A gdy one były jeszcze w drodze, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i donieśli przedniejszym kapłanom o wszystkiem, co zaszło. [12] »Ci zaś zebrali się wraz z starszymi, a po naradzie dali żołnierzom wielką ilość pieniędzy, [13] »mówiąc: Głoście: uczniowie Jego przyszli w nocy i wykradli Go, podczas gdyśmy spali. [14] »Gdyby zaś to donieść się miało do namiestnika, my go ułagodzimy, a wam zapewnimy bezkarność. [15] »A oni wzięli pieniądze i uczynili, jak ich wyuczono. Ta też wieść rozniosła się wśród Żydów aż do dnia dzisiejszego. [16] »Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. [17] »A zobaczywszy Go złożyli <Mu> hołd; niektórzy jednak powątpiewali. [18] »Jezus zaś zbliżył się i przemówił do nich w te słowa: Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. [19] »Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, [20] »nauczając je, by przestrzegały wszystkiego, cokolwiek wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. 
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl