Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 24
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A opuściwszy świątynię, szedł Jezus dalej; i przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać budowle świątyni. [2] »Ale On {odezwał się i} rzekł do nich: Czyż <nie> widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam: <napewno> nie ostoi się tu kamień na kamieniu, któregoby nie zwalono. [3] »A gdy siedział na górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie, i na osobności pytali: Powiedz nam, kiedy to nastąpi, i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? [4] »A odpowiadając Jezus rzekł im: Baczcie, aby nikt was nie zwiódł. [5] »Wielu bowiem przyjdzie w mojem Imieniu, mówiąc: »Jam jest Chrystus« - i wielu zwiodą. [6] »Usłyszycie bowiem o wojnach i wieściach wojennych; baczcie, by się nie strachać! Bo musi {to} <wszystko> nastąpić; ale to jeszcze nie koniec. [7] »»Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, a królestwo przeciw królestwu«. Będą też miejscami {zaraza i} głód i trzęsienia ziemi. [8] »Ale to wszystko jest początkiem boleści. [9] »Wówczas wydawać was będą na udrękę, i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla Imienia mego. [10] »Wtedy też wielu ulegnie zgorszeniu, i wzajemnie się wydawać, i nawzajem nienawidzić się będą. [11] »Powstanie też wielu fałszywych proroków, i wielu zwiodą; [12] »a dla rozpanoszenia się nieprawości oziębnie miłość wielu; [13] »lecz kto wytrwa aż do końca, ten zbawion będzie. [14] »A Ewangelia ta o królestwie głoszona będzie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. A wtedy przyjdzie koniec. [15] »Kiedy zatem zobaczycie »obrzydliwość spustoszenia«, zapowiedzianą przez Daniela proroka, jaka zaległa miejsce święte, kto czyta, niech rozważy! [16] »wówczas ci, co są w Judei, niech uciekają w góry, [17] »a kto się znajduje na tarasie domu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy ze swego mieszkania; [18] »a kto [jest] na polu, niech się <wstecz> nie wraca, by zabrać płaszcz swój. [19] »A biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! [20] »Proścież tedy, aby ucieczka wasza nie wypadła w zimie lub w szabat. [21] »Wtedy bowiem nastanie wielka udręka, »jakiej nic było od początku świata aż dotąd«, ani nie będzie. [22] »I gdyby nie były skrócone dni owe, żaden człowiek nie mógłby się zbawić. Ale przez wzgląd na wybranych dni owe zostaną skrócone. [23] »Wówczas, gdyby wam kto powiedział: »Oto tutaj jest Chrystus«, albo »tam« - nie wierzcie. [24] »Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i czynić będą wielkie znaki i dziwy tak dalece, że nawet wybranych wprowadziliby w błąd, gdyby to było możliwe. [25] »Oto przepowiedziałem wam. [26] »Gdy więc rzekną wam: »Oto jest na pustkowiu« - nie wychodźcie; »oto jest w ukryciu« - nie wierzcie. [27] »Albowiem, jak błyskawica wybiega ze wschodu i jawi się aż na zachodzie, tak też będzie z przyjściem Syna człowieczego. [28] »Gdzie jest padlina, tam {i} orły się zbiorą. [29] »A natychmiast po udręce dni owych »słońce się zaćmi, księżyc też nie da blasku swego«, a gwiazdy z nieba spadać będą i moce niebios zostaną wstrząśnięte. [30] »I wówczas na niebiesiech ukaże się znak Syna człowieczego. Wtedy to »biadać będą wszystkie plemiona ziemi«, i ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką potęgą i chwałą. [31] »l wyśle aniołów swych z trąbą {o głosie} donośnym, i zgromadzą wybranych Jego z czterech wiatrów, od krańców niebios aż do krańców ich. [32] »A z drzewa figowego bierzcie przypowieść: Gdy już gałąź jego pęka i liście wypuszcza, poznajecie, że lato się zbliża. [33] »Podobnież i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest już blizko: we drzwiach. [34] »Zaprawdę powiadam wam: <napewno> nie przejdzie to plemię, aż to wszystko się stanie. [35] »Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje <napewno> nie przeminą. [36] »A o dniu owym i godzinie i nikt nie wie, ani aniołowie niebiescy, jeno sam Ojciec <mój>. [37] »A jak było za dni Noego, tak będzie i przy przyjściu Syna człowieczego. [38] »Jako bowiem w czasie przed potopem byli tacy, którzy jedli i pili, żenili się i wydawali za mąż, aż do dnia tego, w którym Noe wszedł do korabia, [39] »i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak będzie i przy przyjściu Syna człowieczego. [40] »Wtedy dwaj będą na roli: jednego wezmą, a drugiego zostawią. [41] »Dwie będą mełły w młynie: jedną wezmą, a drugą zostawią. [42] »A przeto czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia przyjdzie Pan wasz. [43] »Ale to rozważcie, że gdyby gospodarz <był> wiedział, o której godzinie złodziej przyjdzie, byłby czuwał i nie pozwoliłby na włamanie się do domu swego. [44] »A przeto i wy bądźcie gotowi, bo Syn człowieczy przyjdzie w godzinie, o której nie myślicie. [45] »Któż tedy jest sługą wiernym i roztropnym, którego pan postanowił nad czeladzią swą, by jej w porę pokarm wydzielał? [46] »Błogosławiony ów sługa, którego pan po swym powrocie znajdzie tak czyniącym. [47] »Zaprawdę, powiadam wam: postanowi go nad całą majętnością swoją. [48] »Gdyby jednak jakiś zły sługa rzekł w sercu swojem: »Pan mój, zwleka {z przyjazdem}«, [49] »i gdyby zaczął bić swoich towarzyszy, a jadał i pijał wraz z pijanicami, [50] »to pan owego sługi przyjdzie w dniu, którego on się nie spodziewa, i o godzinie, której on nie zna; [51] »i przepołowi go <mieczem>, i los mu wyznaczy wraz z obłudnikami: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl