Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 23
«  Ewangelia Mateusza 22 Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wówczas odezwał się Jezus do rzesz i do uczniów swych, [2] »mówiąc: Na katedrze mojżeszowej zasiedli uczeni i faryzeusze. [3] »Wszystko zatem, cokolwiekby wam powiedzieli, zachowajcie i czyńcie, ale według ich uczynków nie czyńcie; mówią bowiem, ale nie czynią. [4] »Wiążą też ciężkie {i nieznośne} brzemiona, i wkładają na barki ludzi, sami zaś palcem swym nie chcą ich ruszyć. [5] »A wszystkie swe sprawy czynią, aby się ludziom pokazać. Rozszerzają bowiem swe filaktery i wydłużają strzępce; [6] »chętnie też przyjmują pierwsze miejsca na ucztach, pierwsze krzesła po bóżnicach, [7] »ukłony na rynku i tytuł mistrzów u ludzi. [8] »Wy atoli nie nazywajcie siebie »mistrzami«, bo jeden jest Mistrz wasz, wy zaś wszyscy braćmi jesteście. [9] »Ani »ojcem« nie nazywajcie sobie nikogo na ziemi, gdyż jeden jest Ojciec wasz w niebie. [10] »Ani nie nazywajcie się »kierownikami«, bo jeden Chrystus jest kierownikiem waszym. [11] »Kto zaś między wami jest wyższy, niech będzie sługą waszym. [12] »A kto się wywyższa, będzie poniżon; a kto się uniża, będzie wywyższon. [13] »Biada wam zatem, uczeni i faryzeusze obłudnicy, bo przed ludźmi zamykacie królestwo niebieskie; sami bowiem nie wchodzicie, ani tym, co wchodzą, wejść nie pozwalacie. [14] »{Biada wam, uczeni i faryzeusze obłudnicy, bo wyjadacie domy wdów pod pozorem długich modlitw; dlatego cięższy wyrok was czeka}. [15] »Biada wam uczeni i faryzeusze obłudnicy, ponieważ objeżdżacie morza i lądy dla pozyskania jednego prozelity; a gdy to nastąpi, czynicie go dwakroć winniejszym piekła, niż sami jesteście. [16] »Biada wam, ślepi przewodnicy, co mówicie: »Przysięga ktoś na przybytek świątyni - nic to; przysiągłby jednak ktoś na złoto przybytku - to ważne«. [17] »Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest rzeczą ważniejszą? Złoto, czy przybytek, który uświęca złoto? [18] »Albo: »Przysięga ktoś na ołtarz - nic to; przysiągłby jednak ktoś na ofiarę, złożoną na nim - to ważne«. [19] »O ślepi! Cóż bowiem jest rzeczą ważniejszą? Ofiara, czy ołtarz, który uświęca ofiarę? [20] »Wszak kto przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co się na nim znajduje; [21] »kto zaś przysięga na przybytek, przysięga nań i na Tego, który w nim mieszka; [22] »a kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim siedzi. [23] »Biada wam, uczeni i faryzeusze obłudnicy, bo składacie dziesięcinę z mięty i kopru i kminku, a zaniedbaliście to, co najważniejsze w zakonie: sąd i miłosierdzie i wiarę. Te rzeczy trzeba było czynić, tamtych zaś nie opuszczać. [24] »O ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie! [25] »Biada wam, uczeni i faryzeusze obłudnicy; albowiem oczyszczacie stronę zewnętrzną kielicha i misy, a wnętrze ich pełne jest zdzierstwa i niepowściągliwości. [26] »Ślepy faryzeuszu! Oczyść wpierw wnętrze kielicha [i misy], aby i jego strona zewnętrzna mogła stać się czystą. [27] »Biada wam, uczeni i faryzeusze obłudnicy, albowiem podobni jesteście grobom pobielanym, które <wprawdzie> z wierzchu wydają się [ludziom] pięknymi, wewnątrz jednak pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. [28] »Tak i wy, na zewnątrz wprawdzie wydajecie się ludziom sprawiedliwymi, lecz wewnątrz jesteście pełni obłudy i niegodziwości. [29] »Biada wam uczeni i faryzeusze obłudnicy, którzy stawiacie grobowce prorokom, i zdobicie pomniki sprawiedliwych, [30] »i mówicie: »Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w rozlewie krwi proroków«. [31] »Tak więc sami sobie dajecie świadectwo, że jesteście synami tych, co mordowali proroków. [32] »Dopełnijcie i wy miary ojców waszych! [33] »Węże, plemię żmijowe! Jakżeż ujdziecie przed potępieniem piekielnem? [34] »Otóż Ja dlatego posyłam do was proroków i mędrców i uczonych; {lecz} wy jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a innych ubiczujecie w bóżnicach waszych, i ścigać będziecie z miasta do miasta, [35] »aby spadła na was krew wszystkich sprawiedliwych, którą wylano na ziemi od krwi Abla sprawiedliwego, aż do krwi Zacharyasza, {syna Barachiasza}, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. [36] »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko to spadnie na to plemię. [37] »Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, których do ciebie wysłano! Ileż razy chciałem zgromadzić dziatwę twą, <podobnie> jak kokosz gromadzi pod skrzydła pisklęta swe, a nie chciałoś! [38] »Oto dom wasz stanie się wam {pustką}. [39] »Albowiem powiadam wam: <Napewno> odtąd nie ujrzycie Mnie, aż powiecie: »Błogosławiony, który idzie w Imię Pana«! 
«  Ewangelia Mateusza 22 Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl