Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 20
«  Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20 Ewangelia Mateusza 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »{Albowiem} z królestwem niebieskiem rzecz ma się podobnie, jak z pewnym gospodarzem, który wczesnym rankiem wyszedł nająć robotników do winnicy swej. [2] »Zgodziwszy zaś robotników po denarze na dzień, posłał ich do winnicy swojej. [3] »A gdy wyszedł około godziny trzeciej, ujrzał innych, którzy stali na rynku bezczynnie. [4] »Im także powiedział: Idźcie i wy do winnicy mojej, a co będzie słuszna, dam wam. [5] »A oni poszli. I zasię wyszedł około szóstej i dziewiątej godziny, i podobnie postąpił. [6] »A gdy około godziny jedenastej wyszedł, i znalazł innych stojących, rzekł do nich: Dlaczego tu stoicie dzień cały bezczynnie? [7] »Powiadają mu: Nikt nas nie najął. Mówi do nich: Idźcie i wy do winnicy [mojej]. [8] »Gdy zaś wieczór zapadł, rzekł pan winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników, i oddaj im zapłatę, zaczynając od ostatnich aż do pierwszych. [9] »Przystąpili zatem ci, którzy [przybyli] o godzinie jedenastej i otrzymali po denarze. [10] »A gdy nadeszli {i} pierwsi, sądzili, że więcej dostaną; ale i oni otrzymali po denarze. [11] »Odebrawszy zaś szemrali przeciw gospodarzowi, [12] »mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekotę. [13] »Ale on odezwał się do jednego z nich i rzekł: Przyjacielu, krzywdy ci nie wyrządzam; czyż nie zgodziłeś się ze mną za denara? [14] »Zabierz co twoje, a idź; chcę też {i} temu ostatniemu dać, jako i tobie. [15] »Alboż nie wolno mi <z mym groszem> uczynić tego, co chcę? Czyż krzywo patrzysz, żem ja dobry? [16] »Tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi; {albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych}. [17] »A idąc do Jerozolimy, wziął Jezus osobno dwunastu {uczniów}, i <w drodze> mówił do nich: [18] »Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn człowieczy będzie wydań przedniejszym kapłanom i uczonym, którzy Go na śmierć zasądzą, [19] »i wydadzą Go w ręce pogan na zelżenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; ale dnia trzeciego powstanie z martwych. [20] »Wówczas matka synów Zebedeusza, wraz z synami swoimi, przystąpiła doń i, oddając pokłon, o coś Go prosiła. [21] »A On rzekł jej: Czegóż chcesz? Mówi Mu: Rozkaż, aby ci dwaj synowie moi siedzieli, jeden po twej prawicy, a drugi po <twej> lewicy w królestwie twojem. [22] »A odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie! Czy potraficie pić kielich, który Ja mam pić? Mówią doń: Potrafimy. [23] »Rzecze im: Z kielichać mego pić będziecie; co zaś do siedzenia po prawicy mej lub po lewicy, nie jest to moją rzeczą dać [wam], lecz tym, którym Ojciec mój zgotował. [24] »A dziesięciu słysząc to, obruszyli się na dwu braci. [25] »Jezus zatem przywołał ich do Siebie i przemówił: Wiecie, iż władcy narodów uciskają je, a wielmoże dają im odczuć swą władzę. [26] »Nie tak to będzie między wami! Ale ktoby chciał zostać wielkim pośród was, niechaj będzie sługą waszym; [27] »a ktoby chciał zostać pierwszym między wami, niechaj będzie ostatnim sługą waszym. [28] »Tak i Syn człowieczy nie przyszedł, aby Mu usługiwano, lecz by usługiwał, i życie swe oddał na okup za wielu. [29] »A gdy oni wychodzili z Jerycha, szła za Nim {mnoga} rzesza. [30] »A oto dwaj ślepi, którzy przy drodze siedzieli, słysząc, że Jezus przechodzi, zaczęli wołać słowy: Panie! Zmiłuj się nad nami, Synu Dawidów! [31] »Tłum zaś łajał ich, by milczeli; ale oni jeszcze głośniej wołali, mówiąc: Panie! Zmiłuj się nad nami. Synu Dawidów! [32] »A Jezus przystanął, zawołał ich i spytał: Cóż chcecie, bym wam uczynił? [33] »Mówią Mu: Panie, niechże otworzą się oczy nasze! [34] »l zlitowawszy się nad nimi, Jezus dotknął ich oczu i natychmiast przejrzeli; i poszli za Nim. 
«  Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20 Ewangelia Mateusza 21  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl