Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 2
«  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy się narodził Jezus w Betlejem judzkiem, za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy, [2] »i mówili: Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem gwiazdę Jego wschodzącą, i przybyliśmy oddać Mu pokłon. [3] »Usłyszawszy to, król Herod przeraził się; wraz z nim i cała Jerozolima. [4] »Zwołał tedy wszystkich przed niej szych kapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzieby się miał Chrystus narodzić? [5] »A oni mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkiem; tak bowiem napisano u proroka: [6] »"A ty Betlejem, Judy ziemico, zgołaś nie najmniejsze pośród osad judzkich; albowiem z ciebie wynijdzie władca, który rządzić będzie lud mój izraelski". [7] »Wówczas to Herod, wezwawszy potajemnie Mędrców, pilnie ich wypytywał o czas pojawienia się gwiazdy. [8] »I wysyłając ich do Betlejem, rzekł: Idźcie i rozpytujcie się pilnie o Dzieciątku, a gdy znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać Mu pokłon. [9] »Oni tedy, po wysłuchaniu króla, puścili się w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli przy wzejściu, uprzedziła ich, aż się zatrzymała w pochodzie nad miejscem, gdzie było Dziecię. [10] »Widząc zaś gwiazdę niezmiernie się cieszyli. [11] »A wszedłszy do domu, znaleźli Dziecię razem z Maryą, Matką Jego, i upadli na twarz i hołd Mu złożyli; otworzywszy zaś skarby swe, ofiarowali Mu dary: złoto <i> kadzidło i mirrę. [12] »A pouczeni <objawieniem> we śnie, aby nie zbaczać do Heroda, inną wrócili drogą do krainy swej. [13] »Kiedy zaś odjechali, oto anioł Pański ukazuje się we śnie Józefowi, mówiąc: Wstań, weź Dziecię i Matkę Jego i uciekaj do Egiptu, a pozostań tam aż ci oznajmię; Herod bowiem poszukiwać będzie Dziecięcia, by Je zgładzić. [14] »A on powstał, wziął Dziecię i Jego Matkę nocą, i udał się do Egiptu. [15] »I pozostał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniła zapowiedź Pana w słowach proroka: »Z Egiptu wezwałem Syna swego«. [16] »Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w wielki gniew, i przez wysłańców pomordował w Betlejem i całej okolicy wszystkie pacholęta w wieku od dwóch lat i niżej, wedle czasu, o który <dokładnie> wybadał był Mędrców. [17] »Wówczas to spełniły się słowa proroka Jeremiasza, który powiada: [18] »»Słyszano krzyk w Ramie, płacz i jęki wielkie: Rachela płacze nad dziatwą swą, i nie chce się ukoić, iż jej niemasz«. [19] »A po śmierci Heroda oto anioł Pański ukazuje się we śnie Józefowi w Egipcie, [20] »mówiąc: Wstań, weź Dziecię i Matkę Jego, a wracaj do ziemi izraelskiej, zmarli już bowiem ci, którzy czyhali na życie Dzieciny. [21] »A on powstał, wziął Dziecię i Matkę Jego, i przybył do ziemi izraelskiej. [22] »Dowiedziawszy się jednak, że w Judei panował Archelaus, na miejscu ojca swego Heroda, bał się tam iść; a pouczony <objawieniem> we śnie, udał się w strony galilejskie. [23] »Po przybyciu zaś osiadł w miasteczku, zwanem Nazaret, aby się wypełniła przepowiednia prorocza, iż Jezus Nazarejczykiem zwan będzie. 
«  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl