Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 11
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy Jezus przestał dawać polecenia dwunastu uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać po miastach ich. [2] »Jan tymczasem, gdy usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał dwóch ze swych uczniów, [3] »i zapytał Go: Czyś Ty jest tym, który ma przyjść, czy też innego czekamy? [4] »A Jezus odpowiadając rzekł im: Idźcie i opowiedzcie Janowi, coście słyszeli i widzieli: [5] »»Ślepi widzą, <a> chromi chodzą, trędowaci czystymi się stają, <a> głusi słyszą, umarli powstają, ubogim opowiada się Ewangelię«; [6] »a błogosławiony jest ten, kto o Mnie nie wątpi. [7] »A gdy oni odeszli, zaczął Jezus mówić do rzesz o Janie: Coście poszli oglądać na pustkowiu? czy trzcinę, wiatrem potrząsaną? [8] »Ale cóżeście poszli oglądać? czy człowieka, w miękkie ubranego szaty? Oto ci, którzy w miękkie szaty się stroją, {mieszkają} po dworach królewskich. [9] »Pocóżeście więc wyszli? Czy oglądać proroka? Tak, powiadam wam: nawet więcej niż proroka. [10] »O nim to {bowiem} napisano: »Oto Ja posyłam wysłańca mojego, przed obliczem twem, który przygotuje drogę twą przed Tobą«. [11] »Zaprawdę powiadam wam: między synami niewiast nie powstał większy nad Jana Chrzciciela; natomiast najmniejszy w królestwie Bożem większy jest od niego. [12] »A od czasów Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo Boże gwałt cierpi, i gwałtownicy wydzierają je. [13] »Albowiem wszyscy prorocy i zakon przepowiadali aż do Jana; [14] »jeżeli zaś chcecie przyznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. [15] »Kto ma uszy {do słuchania}, niechaj słucha! [16] »Z kimżeż mam porównać obecne plemię? Podobne jest do chłopiąt, co siedzą na rynku, i do rówieśników wołają [17] »słowami: Przygrywaliśmy wam <na flecie> - a nie tańczyliście; Nuciliśmy wam do płaczu; - a wyście nie płakali. [18] »Albowiem Jan przyszedł, który nie jadł, ani nie pił, a oni mówią: »Czarta ma w sobie«. [19] »Przyszedł Syn człowieczy, który je i pije, a oni mówią: »Oto obżerca i pijak, przyjaciel celników i grzeszników«. I usprawiedliwili mądrość synowie jej. [20] »Wtedy zaczął ostre czynić wyrzuty miastom, w których zdziałał najwięcej swoich cudów, iż się nie jęły pokuty: [21] »Biada tobie, Korozain! biada tobie, Betsaido! Gdyby bowiem w Tyrze i w Sydonie stały się były cuda, jakie u was się dzieją, dawno już we worze i w popiele czyniłyby pokutę. [22] »Wszelako powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu, aniżeli wam. [23] »A i ty, Kafarnaum! »czyż może pod niebiosa się wywyższysz? Nie, aż do piekieł zstąpisz!« Gdyby bowiem w Sodomie stały się były cuda, które się dzieją u ciebie, pewnie ostałaby się ona aż po dzień dzisiejszy. [24] »Wszelako powiadam wam: ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu, aniżeli tobie. [25] »W owym czasie Jezus przemówił w te słowa: Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, iż zakryłeś to przed mądrymi i uczonymi, a objawiłeś to maluczkim. [26] »Tak, Ojcze! bo tak się spodobało Tobie! [27] »Wszystko oddał Mi Ojciec mój! Toteż nikt nie zna Syna, jak tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, jak tylko Syn, i ten komuby Syn zechciał objawić. [28] »Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. [29] »Weźmijcie na siebie jarzmo moje, i uczcie się ode Mnie, że cichy jestem i pokornego serca; a »znajdziecie ukojenie dla serc waszych«. [30] »Albowiem jarzmo moje słodkie jest, a brzemię moje lekkie. 
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl