Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 10
«  Ewangelia Mateusza 9 Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »l przywoławszy dwunastu swoich uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby ich mogli wypędzać, a także leczyć wszelką chorobę i wszelką niemoc. [2] »A te są imiona dwunastu Apostołów: Pierwszy jest Szymon, zwany Piotrem, i Andrzej, brat jego; Jakób, syn Zebedeusza, i Jan, brat jego; [3] »Filip i Bartłomiej; Tomasz i Mateusz celnik; Jakób, syn Alfeusza, i Tadeusz; [4] »Szymon Gorliwiec i Judasz z Karjotu, który Go też zdradził. [5] »Tych dwunastu rozesłał Jezus, dając im przytem takie polecenia: Nie wchodźcie do krain pogańskich, nie wstępujcie do miast samaryjskich, [6] »ale idźcie raczej do zaginionych owiec domu Izraelowego. [7] »A po drodze głoście, opowiadając: Przybliżyło się królestwo niebieskie. [8] »Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie zmarłych, oczyszczajcie trędowatych, wyrzucajcie czartów. Darmoście wzięli, darmo dawajcie. [9] »Nie bierzcie złota, ani srebra, ani miedzianej monety w trzosy wasze, [10] »ani torby podróżnej, ani podwójnych ubrań, ani sandałów, ani laski; boć wart pracownik strawy swojej. [11] »Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta lub wsi, dowiedzcie się, kto tam jest godniejszy; u niego też zostańcie aż do odejścia waszego. [12] »Wchodząc zaś do domu, witajcie go pozdrowieniem: {Pokój temu domowi}. [13] »I jeśli dom (ten) wart tego będzie, niechże nań zstąpi pokój wasz; jeśliby zaś nie był wart to niech pokój wasz do was się wróci. [14] »A kto was nie przyjmie, i nie posłucha nauk waszych, to wychodząc z domu <tego>, albo z <owego> miasta, otrząśnijcie proch z nóg waszych. [15] »Zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorskiej w dzień sądu, aniżeli miastu owemu. [16] »Oto Ja posyłam was, jako owce między wilki; bądźcie przeto przezorni, jak węże, a prości, jako gołębie. [17] »A miejcie się na baczności przed ludźmi; bo powiodą was przed sądy i w bóżnicach swoich biczować was będą; [18] »przed rządców też i królów wleczeni będziecie dla Mnie, im na świadectwo i poganom. [19] »Kiedy zaś wydadzą was, nie myślcie o tem, jak i co mówić macie; w owej bowiem godzinie dane wam będzie to, co mówić macie; [20] »albowiem nie wy mówicie, ale Duch Ojca waszego przez was przemawia. [21] »I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna; dzieci też powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. [22] »l znienawidzą was wszyscy dla Imienia mego; wszakże kto wytrwa (aż) do końca, ten zbawion będzie. [23] »A gdy prześladować was będą w jednem mieście, uciekajcie do drugiego; bo zaprawdę powiadam wam: nie zdążycie obejść miast Izraela pierwej, niż przyjdzie Syn człowieczy. [24] »Uczeń nie jest nad mistrza, ani sługa nad pana swego; [25] »dość jest dla ucznia, jeśli dorówna mistrzowi swemu, a sługa panu swemu. Jeśli Pana domu przezwano Beelzebubem, o ileż więcej domowników Jego! [26] »A przeto nie bójcie się ich. Niema bowiem nic ukrytego, coby nie miało wyjść na jaw; ani tajnego, o czemby się nie miano dowiedzieć. [27] »To, co wam mówię w ciemnościach, wy mówcie w świetle; a co na ucho usłyszycie, rozgłaszajcie po dachach. [28] »Nie bójcie się również tych, co zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą; ale bójcie się raczej Tego, który i duszę i ciało zatracić może w piekle. [29] »Czyż nie sprzedaje się dwu wróbli za jednego miedziaka? a żaden z nich nie spada na ziemię bez Ojca waszego. [30] »Wszak wszystkie nawet włosy na głowie waszej są policzone. [31] »Nie lękajcież się tedy! Nad wiele wróbli lepsi jesteście wy! [32] »Ktokolwiek zatem wyzna Mnie przed ludźmi, tego i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech. [33] »Ktoby zaś zaparł się Mnie przed ludźmi, tego i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech. [34] »Nie sądźcie, że przyszedłem pokój zapewnić ziemi. Nie przyszedłem, żeby wnieść pokój, ale miecz. [35] »Przyszedłem bowiem »wnieść rozbrat między człowieka a jego ojca, i między córkę a jej matkę, i między synową a jej świekrę«; [36] »bo »nieprzyjaciółmi człowieka są domownicy jego«. [37] »Kto miłuje ojca lub matkę więcej niż Mnie, nie jest Mnie godzien; i kto miłuje syna lub córkę więcej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. [38] »Kto też nie bierze krzyża swego i nie idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. [39] »Kto usiłuje znaleźć duszę swoją, straci ją; a ktoby stracił duszę swą dla Mnie, odnajdzie ją. [40] »Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. [41] »Kto przyjmuje proroka dlatego, że jest prorokiem, odbierze nagrodę proroka; a kto przyjmuje sprawiedliwego dlatego, że jest sprawiedliwym, odbierze nagrodę sprawiedliwego; [42] »a kto choćby kubkiem zimnej wody uraczy jednego z tych maluczkich, dlatego, że jest uczniem - zaprawdę powiadam wam - <na pewno> nie utraci zapłaty swej. 
«  Ewangelia Mateusza 9 Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl