Ewangelia św. Mateusza po hebrajsku - zestawienie różnic

Papiasz (70 -135 ), biskup Hierapolis napisał, że Mateusz zebrał wyroki w języku hebrajskim, a każdy przetłumaczył je najlepiej jak umiał. Euzebiusz H.E. 3.39.16 Obecnie istnieje 28 (sic!) rękopisów Ewangelii Mateusza od Szem Toba. Rękopisy ogólnie są datowane pomiędzy XV i XVII wiekiem. Przez wiele lat naukowcy i teologowie uważali Ewangelię Mateusza od Szem Toba za hebrajski przekład greckiej Ewangelii Mateusza lub łacińskiej Wulgaty. Sytuacja uległa zmianie w roku 1987, gdy badacz George Howard udowodnił, że hebrajska Ewangelia Mateusza od Szem Toba nie jest tłumaczeniem, ale tekstem, którego oryginał został napisany w języku hebrajskim. Rabin Szem Tob ben Izaak ben Shaprut (ibn Shaprut) był hiszpańskim Żydem żyjącym w XIV wieku. Był lekarzem, filozofem i polemistą. Był autorem dzieła/traktatu Ewen Bohan (Kamień wypróbowany) - antychrześcijańskiej polemiki. Ewen Bohan zawiera kompletny tekst hebrajski Ewangelii Mateusza. Dzieło to zostało ukończone w 1380 roku a poprawione w 1385 i 1400 roku.

Poniżej zamieszczamy zestawienie różnic pomiędzy przekładem Ewangelii św. Mateusza z dzieła Szem Toba, a większością obecnych przekładów. W porównaniach użyto przekładu dzieła Szem Toba dokonanego przez Eliezera Wolskiego [WOL] (Zobacz opracowanie tego przekładu) oraz Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej z 2017 roku [GDA], a obok dodano link do porównań danego wersetu w dostępnych na BibliePolskie.pl tekstach przekładów. Poniższe zestawienie nie pretenduje do miana kompletnego, ale zawiera tylko najbardziej znaczące - rzucające się w oczy - różnice, i na pewno będzie uzupełniane.

Obecnie [październik 2017] trwają prace nad wydaniem kolejnego przekładu tekstu hebrajskiego Ewangelii Mateusza z dzieła Szem Toba (EMSZT), którego dokonał Grzegorz Kaszyński (Zobacz opracowanie tego przekładu), i jak sam autor zapowiada: "Jeśli chodzi o przypisy do tekstu EMSZT, to zamieściłem ich w sumie ponad 1200 (ponad 700 pod tekstem polskim i ponad 500 pod tekstem hebrajskim). Przypisy pod tekstem polskim najczęściej sygnalizują różnice między tekstem EMSZT a gr. EM i bynajmniej nie stanowią wyczerpującej listy. Niemniej jednak odnotowałem ich pokaźną większość, pomijając te, które mają mało istotne znaczenie. Niekiedy mają one postać komentarza uwypuklającego jakąś ważną naukę doktrynalną lub prawdę życiową. W newralgicznych miejscach odnotowałem brzmienie hebrajskich słów występujących w oryginale."
Brakujące wersety u Szem Toba
1. 5,06 GDA Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.
2. 5,07 GDA Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia.
3. 5,47 GDA A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią?
4. 10,38 GDA Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny.
5. 14,34 GDA I przeprawiwszy się, przybyli do ziemi Genezaret.
6. 16,06 GDA I powiedział im Jezus: Uważajcie i strzeżcie się zakwasu faryzeuszy i saduceuszy.
7. 16,07 GDA A oni rozmawiali między sobą: Nie wzięliśmy chleba.
8. 17,18 GDA I zgromił Jezus tego demona, i wyszedł z niego. Od tej chwili chłopiec był zdrowy.
9. 18,04 GDA Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.
10. 23,21 GDA A kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka.
11. 26,19 GDA Uczniowie zrobili tak, jak im nakazał Jezus, i przygotowali Paschę.
12. 27,36 GDA A siedząc, tam go pilnowali.
13. 27,61 GDA A Maria Magdalena i druga Maria siedziały tam naprzeciw grobowca.
Brakujące wersety tylko w przekładzie Eliezera Wolskiego
14. 10,33 GDA A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi, i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie.
15. 16,10 GDA Ani tych siedmiu chlebów i czterech tysięcy ludzi oraz ile koszy zebraliście?
16. 16,11 GDA Jak to jest, że nie rozumiecie, iż nie o chlebie wam powiedziałem, mówiąc , abyście się strzegli zakwasu faryzeuszy i saduceuszy?
17. 21,33 GDA Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Ogrodził ją płotem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją rolnikom, i wyjechał.
18. 21,34 GDA A gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plony tej { winnicy.
19. 21,35 GDA Lecz rolnicy schwytali jego sługi, jednego pobili, innego zabili, a jeszcze innego ukamienowali.
20. 21,36 GDA Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, ale postąpili z nimi tak samo.
21. 21,37 GDA W końcu posłał do nich swego syna, mówiąc: Uszanują mego syna.
22. 21,38 GDA Lecz rolnicy, gdy zobaczyli syna, mówili między sobą: To jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo.
23. 21,39 GDA I schwytali go, wyrzucili z winnicy i zabili.
24. 21,40 GDA Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co zrobi z tymi rolnikami?
25. 21,41 GDA Odpowiedzieli mu: Złych srogo wytraci, a winnicę wydzierżawi innym rolnikom, którzy będą mu oddawać plony we właściwym czasie.
26. 21,42 GDA Powiedział im Jezus: Czy nigdy nie czytaliście w Pismach: Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym; Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach?
27. 21,43 GDA Dlatego mówię wam: Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
28. 21,44 GDA A kto upadnie na ten kamień, rozbije się, na kogo zaś on upadnie, zmiażdży go.
29. 21,45 GDA Kiedy naczelni kapłani i faryzeusze usłyszeli jego przypowieści, domyślili się, że o nich mówił.
30. 21,46 GDA I chcieli go schwytać, ale bali się tłumów, ponieważ uważały go za proroka.
Fragmenty pojawiające się u Szem Toba [WOL], a nieobecne w innych przekładach.
31. 1,19 WOL Josef był sprawiedliwym człowiekiem i nie chciał ani z nią mieszkać, ani wystawić ją na hańbę, ani, żeby była ukarana śmiercią. Raczej chciał ją ukryć. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić.
32. 3,10 WOL (Siekiera już jest przy korzeniu drzewa; to, które nie przynosi dobrego owocu, będzie wycięte i będzie spalone w ogniu”. A ci zgromadzeni pytali się go: „Ale co mamy robić?”. Jochanan im odpowiedział: „Ten, kto ma dwie tuniki, niech da temu, który jej nie ma”. A ludzie przyszli, aby byli zanurzeni). Wielu go pytało: „Co mamy robić?”. A on im odpowiedział: „Miejcie litość nad człowiekiem, nie karajcie ich i cieszcie się ze swego losu”. A wszyscy ludzie sobie myśleli i przypuszczali w swoich (obrzezanych) sercach: „Jochanan to Jeszua”. Ale Jochanan im wszystkim odpowiedział: Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
33. 4,01 WOL Potem Jeszua był wzięty przez ruach hakodesz [przyp. BP: Ducha Świętego] na pustynię, aby być kuszonym od Przeciwnika. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
34. 5,23 WOL A jeśli chcesz ofiarować swoją ofiarę na ołtarz i przypomnisz sobie, że jesteś w sprzeczce ze swoim towarzyszem a on z tego powodu się na ciebie gniewa, Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie;
35. 5,31 WOL Jeszua jeszcze powiedział do swoich talmidim: „Słyszeliście, co było powiedziane przodkom, że każdy, kto opuszcza swoją żonę i odsyła ją, da jej dokument rozwodowy. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Powiedziano też: Kto oddala swoją żonę, niech jej da list rozwodowy.
36. 6,02 WOL Jeszua jeszcze do nich powiedział: „Jeżeli czynicie sprawiedliwość, nie chciejcie proklamować i trąbić przed sobą jak hipokryci, którzy czynią swoją sprawiedliwość na ulicach i rynkach, aby ich widzieli synowie człowieka, żeby byli pochwaleni od ludzi. Amen, mówię wam: oni już dostali swoją nagrodę. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę.
37. 6,05 WOL W tym czasie Jeszua powiedział do swoich talmidim: „W godzinie, kiedy będziesz się modlić, nie podnoś głosu i nie bądź jak żałośni hipokryci, którzy miłują modlić się w Domach zgromadzeń i na rogach dziedzińców, i modlą się głośno, żeby ich słyszeli i pochwalili synowie człowieka. Amen, powiadam wam: oni już dostali swoją nagrodę. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę.
38. 6,31 WOL A jeżeli Bóg o was myśli, nie martwcie się, mówiąc: „Co będziemy jeść i co będziemy pić?”, Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy?
39. 8,20 WOL Jeszua mu odpowiedział: „Lisy mają jamy i ptaki gniazda, ale syn człowieka, Syn dziewicy, nie ma miejsca, aby skłonił swą głowę”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA I powiedział mu Jezus: Lisy mają nory, a ptaki niebieskie – gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy.
40. 8,29 WOL I krzyczeli do niego, mówiąc: „Co jest pomiędzy tobą a nami, Jeszuo, synu Boga? Przyszedłeś przed czasem nas zasmucić i zniszczyć?”. A Jeszua im powiedział: „Wyjdźcie stąd, złe duchy!”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA I zaczęli krzyczeć: Cóż my mamy z tobą, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?
41. 9,24 WOL Powiedział im: „Wyjdźcie i nie płaczcie, bo dziewczynka śpi i nie jest martwa”. A to było w ich oczach śmieszne. I mówili: „Nie. Widzieliśmy, że umarła”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA powiedział im: Odejdźcie, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I naśmiewali się z niego.
42. 10,12 WOL Gdy wstąpicie do domu, dajcie im szalom, mówiąc: Szalom temu domowi, szalom wszystkim, którzy w nim przebywają. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A wchodząc do domu, pozdrówcie go.
43. 13,19 WOL Siewcą jest syn człowieka, a ziarnem, które pada na drogę, jest każdy, kto słyszy Królestwo Niebios, ale nie rozumie. Przychodzi Przeciwnik i porywa z jego serca wszystko, co było do niego zasiane. A to jest ziarno, które padło na drogę. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Gdy ktoś słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. To jest ten posiany przy drodze.
44. 13,22 WOL A to, które padło między ciernie, to jest ten, kto słyszy słowo, ale w swoim pragnieniu gromadzi bogactwo. Przeciwnik sprawia, że zapomina Boże Słowo i nie przynosi owoców. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i ułuda bogactwa zagłuszają słowo i staje się on bezowocny.
45. 13,23 WOL A to, które padło na dobrą glebę, to jest ten, kto słyszy słowo, rozumie je i przynosi owoce, (to znaczy) ze swoich dobrych uczynków. Bierze z pierwszego sto, z drugiego sześćdziesiąt, a z trzeciego trzydzieści. Sto, to jest ten, kto oczyścił serce i uświęcił ciało. Sześćdziesiąt to jest ten, kto się oddzielił od kobiety. A trzydzieści to jest ten, kto się uświęcił w małżeństwie na ciele i w sercu”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, inny sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inny trzydziestokrotny.
46. 14,20 WOL Wszyscy jedli i nasycili się. I również jedli ryby ile chcieli. A potem, kiedy skończyli, wzięli pozostałe kawałki i napełnili nimi dwanaście seim. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA I jedli wszyscy do syta. I zebrali z pozostałych kawałków dwanaście pełnych koszy.
47. 15,07 WOL Biada, bluźniercy! Oto Jeszajahu prorokował o was i rzekł: Tak mówi JHWH: Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz:
48. 16,05 WOL A kiedy Jeszua był na pobrzeżu, rzekł swoim talmidim, aby przygotowali chleb i wszedł na łódź ze swoimi talmidim, ale jego talmidim zapomnieli i nie wzięli żadnego chleba. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A gdy jego uczniowie przeprawili się na drugą stronę morza, zapomnieli wziąć chleba.
49. 16,16 WOL I odpowiedział Szimon, i rzekł: „Ty jesteś syn Boga żywego, który przyszedł do tego świata”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego.
50. 16,25 WOL Każdy, kto chce uratować swoją duszę, (niech) utraci ją dla mnie, a kto utraci swoje życie w tym świecie dla mnie, uratuje swoje życie dla świata, który przyjdzie. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je.
51. 16,26 WOL Jaki zysk ma człowiek, jeśli zdobędzie cały świat, ale na zawsze utraci swoją duszę? A jaką dobrą zamianę zrobi człowiek dla rzeczy doczesnych i zepsutych, gdy da swoją duszę na sąd Gehinom? Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
52. 17,03 WOL I ukazali się im Mosze i Elijahu, jak z nim mówili i powiedzieli Jeszule wszystko, co mu się miało stać w Jeruszalajim. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali.
53. 17,04 WOL A Petros i jego towarzysze usnęli. Śpiący, ale nie śpiący, przebudzeni, ale nie przebudzeni. Ujrzeli jego szaty i dwóch mężów z nim. Kiedy oni odeszli, wtedy Petros rzekł Jeszule: „Dobrze jest być tutaj. (Panie), zróbmy tutaj trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Moszego i jeden dla Elijahu” ponieważ nie wiedział, co mówi. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, postawimy tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
54. 17,15 WOL Rzekł: „Panie, zmiłuj się nade mną i miej litość nad moim synem, ponieważ jest przerażany złym duchem i jest bardzo chory, zgrzyta zębami, w jego ustach jest piana, spada ze swojego miejsca na ziemię, a nieraz spada do ognia i do wody. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA i powiedział: Panie, zmiłuj się nad moim synem, bo jest obłąkanym i bardzo cierpi. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę.
55. 18,16 WOL jeśli cię nie posłucha, upomnij go przed innym, a jeśli przez to wszystko nie posłucha, weź jeszcze jednego albo dwóch, upomnij go przed dwoma albo trzema świadkami, aby na podstawie dwóch czy trzech świadków była rzecz ustanowiona. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Jeśli zaś cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo.
56. 19,12 WOL Bo są eunusi od swojego urodzenia - to są ci, którzy nie zgrzeszyli. (Są eunusi uczynieni rękami człowieka) i są eunusi sami z siebie, którzy pokonali swoje pragnienia dla Królestwa Niebios, ci wchodzą do wielkiej cnoty”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Są bowiem eunuchowie, którzy tacy wyszli z łona matki; są też eunuchowie, których ludzie takimi uczynili; są również eunuchowie, którzy się sami takimi uczynili dla królestwa niebieskiego. Kto może pojąć, niech pojmuje.
57. 19,14 WOL A Jeszua im rzekł: „Pozwólcie dzieciom, aby przyszły do mnie, i nie zakazujcie im, ponieważ takich jest Królestwo Niebios. Zaprawdę mówię wam, że nie wjedzie do Królestwa Niebios żaden, oprócz tego, który będzie jak one”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Lecz Jezus powiedział: Zostawcie dzieci i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, bo do takich należy królestwo niebieskie.
58. 19,29 WOL A każdy, kto opuści swój dom, (i swoich braci), również swoje siostry, swojego ojca i swoją matkę, swoją żonę i synów dla mojego imienia, dostanie stokroć takich jak oni i odziedziczy Królestwo niebios. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA I każdy, kto opuści domy, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole dla mego imienia, stokroć więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne.
59. 20,34 WOL Jeszua ulitował się nad nimi, dotknął się ich oczu i rzekł im: „Wasza wiara was uzdrowiła”. Zaraz przejrzeli, chwalili Boga i szli za nim. A cały lud za to chwalił Boga. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wtedy Jezus ulitował się nad nimi, dotknął ich oczu, a natychmiast odzyskali wzrok i poszli za nim.
60. 21,17 WOL Zostawił ich i wyszedł z miasta do Bet Chanania i przenocował tam, i wyjaśniał im tam Królestwo Boże. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam przenocował.
61. 21,32 WOL bo przyszedł do was Jochanan drogą sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Ale nikczemnicy i wszetecznice mu uwierzyli, a wy to widzieliście i nie wróciliście w teszuwie. Również potem nie żałowaliście, abyście mu uwierzyli. Kto ma uszy do słuchania niech słucha w hańbie”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a nie uwierzyliście mu, ale celnicy i nierządnice mu uwierzyli. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście żalu, aby mu uwierzyć.
62. 23,33 WOL Węże, nasienie żmii! Nie uciekniecie przed sądem Gehinom jeżeli nie powrócicie w teszuwie”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Węże, plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego?
63. 24,03 WOL Kiedy siedzieli na Górze Oliwnej naprzeciwko Bet HaMikdasz, zapytali go na osobności Petros, Jochanan i Andreja: „Kiedy będzie to wszystko i jaki będzie znak, gdy te wszystkie rzeczy się staną albo kiedy się zaczną i kiedy będzie koniec świata i twoje przyjście?”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?
64. 24,40 WOL Wtedy, gdy będzie dwóch orać na polu, jeden sprawiedliwy, a drugi zły, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
65. 24,41 WOL Dwie kobiety mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. A stanie się tak, ponieważ posłowie na końcu świata usuną przeszkodę ze świata i oddzielą dobrych od złych”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
66. 25,39 WOL chorym i odwiedziliśmy cię, w więzieniu i przyszliśmy do ciebie? Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Albo kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie?
67. 26,23 WOL Odpowiedział im: „Ten, który za mną umoczy rękę w misie, ten mnie sprzeda”. A wszyscy jedli z jednej misy. Dlatego go nie rozpoznali, bo gdyby go rozpoznali, to by go usunęli. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A on odpowiedział: Ten, który macza ze mną rękę w misie, on mnie wyda.
68. 26,27 WOL I wziął kielich, podziękował swojemu Ojcu, dał im i rzekł: „Pijcie z niego wszyscy”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy;
69. 26,41 WOL Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie, ponieważ duch jest przygotowany (iść do swojego Stwórcy, ale) ciało jest słabe i chore”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe.
70. 26,45 WOL Potem Jeszua przyszedł do Galil do swoich talmidim i rzekł im: „Śpicie i odpoczywacie, oto przybliżył się czas i Syn Człowieka będzie wydany w ręce grzeszników. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Potem przyszedł do swoich uczniów i powiedział do nich: Śpijcie jeszcze i odpoczywajcie. Oto nadchodzi godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
71. 26,53 WOL Nie rozumiesz, że mogę uderzyć swoich nieprzyjaciół i na pewno teraz mam więcej niż dwanaście legii posłów? Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Czy sądzisz, że nie mógłbym teraz prosić mego Ojca, a wystawiłby mi więcej niż dwanaście legionów aniołów?
72. 27,09 WOL Wtedy się wypełniło to, co było powiedziane przez proroka Zecharję: „Powiedziałem im: Jeśli to jest dobre w waszych oczach, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie! I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników. A JHWH mi rzekł: Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wtedy się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza: I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za oszacowanego, którego oszacowali synowie Izraela;
73. 27,10 WOL Wrzuć to garncarzowi. To jest od człowieka, który formuje glinę, jak Pan przykazał”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA I dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan.
74. 27,12 WOL A gdy był Jeszua prześladowany od głównych kohanim i od starszych ludu odnośnie jakiejś rzeczy, którą mówili przeciwko niemu, nic nie odpowiedział. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A gdy oskarżali go naczelni kapłani i starsi, nic nie odpowiedział.
75. 27,16 WOL Pilat miał jednego więźnia, który był prawie szalony, jego imię było Barabasz. Był pojmany za morderstwo i był dany do jamy. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Trzymano zaś w tym czasie osławionego więźnia, zwanego Barabaszem.
76. 27,23 WOL Pilat rzekł im: „Co złego uczynił?”. Oni jeszcze bardziej krzyczeli: „Niech będzie ukrzyżowany! Niech będzie ukrzyżowany! Niech będzie ukrzyżowany!”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Namiestnik zaś zapytał: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej wołali: Niech będzie ukrzyżowany!
77. 27,50 WOL A Jeszua znowu zawołał donośnym głosem i posłał swoją duszę do swojego Ojca. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał ducha.
78. 27,52 WOL Groby się otworzyły i wielu z tych, którzy spali w prochu ziemi, wstało. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Grobowce się otworzyły, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało.
79. 28,08 WOL Kobiety wyszły ze strachem z grobu, ponieważ widziały posła, ale z wielką radością, bo Pan powrócił do życia. I biegły to powiedzieć jego talmidim. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Odeszły więc szybko od grobu z bojaźnią i z wielką radością i pobiegły przekazać to jego uczniom.
Teksty pominięte w przekładzie Eliezera Wolskiego
80. 1,19 WOL Josef był sprawiedliwym człowiekiem i nie chciał ani z nią mieszkać, ani wystawić ją na hańbę, ani, żeby była ukarana śmiercią. Raczej chciał ją ukryć. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić.
81. 2,18 WOL „W Rama słychać głos, lament i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoje dzieci”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Słychać głos w Rama, lament, płacz i wielkie zawodzenie. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma.
82. 4,04 WOL Jeszua odpowiedział i rzekł mu: „Jest napisane: (Człowiek żyje) nie tylko samym chlebem, itd.”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A on odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga.
83. 5,29 WOL A jeśli cię kusi twoje prawe (oko), wyłup je i odrzuć je od siebie. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego.
84. 6,09 WOL Wy się módlcie tak: Ojcze nasz, święć się Imię Twoje; Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię.
85. 6,31 WOL A jeżeli Bóg o was myśli, nie martwcie się, mówiąc: „Co będziemy jeść i co będziemy pić?”, Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy?
86. 6,34 WOL Wystarczający jest dzień ze swoimi zmartwieniami. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swego utrapienia.
87. 9,28 WOL Był w domu, a ci dwaj ślepcy podeszli do niego. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Gdy zaś wszedł do domu, przyszli do niego ślepi. I zapytał ich Jezus: Wierzycie, że mogę to uczynić? Odpowiedzieli mu: Tak, Panie.
88. 9,29 WOL Powiedział: „Wasza wiara was uzdrowi”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wtedy dotknął ich oczu i powiedział: Według waszej wiary niech się wam stanie.
89. 10,37 WOL Kto miłuje swojego ojca i swoją matkę więcej niż mnie, dla tego nie jestem odpowiedni. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny.
90. 13,13 WOL Dlatego mówię w przypowieściach, ponieważ oni patrząc nie widzą, a słysząc nie słyszą, Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Dlatego mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, a nie widzą, i słuchają, a nie słyszą ani nie rozumieją.
91. 13,15 WOL Uczyń serce tego ludu tłustym, uczyń jego uszy ciężkimi i zamknij jego oczy, aby nie widział swoimi oczami. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił.
92. 14,02 WOL Rzekł swoim sługom: „Oto, ja wierzę, że te cuda czyni Jochanan HaMatbil”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA I powiedział swoim sługom: To jest Jan Chrzciciel. On zmartwychwstał i dlatego cuda dokonują się przez niego.
93. 15,31 WOL Lud się zdumiewał, jak niemi mówili, kalecy chodzili, a ślepi widzieli i wszyscy chwalili Boga. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Tak że tłumy dziwiły się, widząc, że niemi mówią, ułomni są uzdrowieni, chromi chodzą, a ślepi widzą. I wielbili Boga Izraela.
94. 16,16 WOL I odpowiedział Szimon, i rzekł: „Ty jesteś syn Boga żywego, który przyszedł do tego świata”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego.
95. 17,23 WOL Zamordują go i trzeciego dnia wstanie”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA I zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I bardzo się zasmucili.
96. 20,23 WOL Rzekł im: „Pijcie mój kielich, ale to nie zależy ode mnie, abyście siedzieli po mojej lewicy albo mojej prawicy, ale jest to dla tego, kto jest prawdziwy przed moim Ojcem”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wtedy im powiedział: Mój kielich będziecie pić i chrztem, którym ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni, ale nie do mnie należy danie miejsca po mojej prawej i lewej stronie, lecz będzie dane tym, którym zostało przygotowane przez mojego Ojca.
97. 22,37 WOL Rzekł mu: „Miłuj JHWH, swojego Boga, całym swoim sercem, itd. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem.
98. 22,38 WOL To jest pierwsza. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA To jest pierwsze i największe przykazanie.
99. 23,22 WOL A kto przysięga na tron Boga, przysięga i na Tego, który na nim siedzi. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boga i na tego, który na nim zasiada.
100. 24,32 WOL Od drzewa figowego się nauczcie podobieństwa, kiedy widzicie, że jego gałęzie i liście kiełkują, Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko.
101. 24,33 WOL wiedzcie, że jest blisko przed bramami. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi.
102. 24,35 WOL I niebiosa i ziemia przeminą. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
103. 25,38 WOL nagim i przyodzialiśmy cię, Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA I kiedy widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy cię albo nagim i ubraliśmy cię?
104. 25,39 WOL chorym i odwiedziliśmy cię, w więzieniu i przyszliśmy do ciebie? Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Albo kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie?
105. 26,30 WOL I odeszli i wyszli na Górę Oliwną. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A gdy zaśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej.
106. 26,53 WOL Nie rozumiesz, że mogę uderzyć swoich nieprzyjaciół i na pewno teraz mam więcej niż dwanaście legii posłów? Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Czy sądzisz, że nie mógłbym teraz prosić mego Ojca, a wystawiłby mi więcej niż dwanaście legionów aniołów?
107. 27,09 WOL Wtedy się wypełniło to, co było powiedziane przez proroka Zecharję: „Powiedziałem im: Jeśli to jest dobre w waszych oczach, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie! I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników. A JHWH mi rzekł: Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wtedy się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza: I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za oszacowanego, którego oszacowali synowie Izraela;
108. 27,35 WOL Gdy go położyli na krzyż, rozdzielili sobie jego szaty losem. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A gdy go ukrzyżowali, rozdzielili jego szaty i rzucali losy, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka: Rozdzielili między siebie moje szaty, a o moje ubranie rzucali losy.;
109. 28,09 WOL One szły, a Jeszua przeszedł przed nimi, mówiąc: „Niech was JHWH uratuje!”. A one podeszły do niego, pozdrowiły go i złożyły mu pokłon. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Kiedy szły przekazać to jego uczniom, nagle Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: Witajcie! A one podeszły, objęły go za nogi i oddały mu pokłon.
110. 28,19 WOL Idźcie i zachowujcie je, Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
111. 28,20 WOL aby były ustanowione wszystkie słowa, które wam przykazałem na wieki”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.
Większe różnice w przekładzie Eliezera Wolskiego
112. 2,12 WOL I było im przykazane we śnie przez posłańca, który im powiedział, żeby nie wracali do Horodosa, a oni wrócili do swojej ziemi inną drogą. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Lecz będąc ostrzeżeni przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, powrócili do swojej ziemi inną drogą.
113. 4,10 WOL Wtedy mu Jeszua odpowiedział: „Odejdź Przeciwniku, ponieważ jest napisane: Będę się modlił do JHWHi tylko Jemu będę służyć”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wtedy Jezus powiedział mu: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył.
114. 5,46 WOL Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jaka będzie wasza nagroda? Nie miłują i bezwstydni tych, którzy ich miłują? Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią?
115. 6,32 WOL ponieważ to wszystko, to są pragnienia ciał. A wasz Ojciec wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.
116. 7,21 WOL Każdy, kto mi mówi Adoni, nie wejdzie do Królestwa niebios, ale ten, kto czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach, wstąpi do Królestwa niebios. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
117. 9,20 WOL A oto jedna kobieta mająca krwotok dwadzieścia lat, przyszła z tyłu i dotknęła się cicit jego szaty. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA I oto kobieta, która od dwunastu lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła brzegu jego szaty.
118. 13,22 WOL A to, które padło między ciernie, to jest ten, kto słyszy słowo, ale w swoim pragnieniu gromadzi bogactwo. Przeciwnik sprawia, że zapomina Boże Słowo i nie przynosi owoców. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i ułuda bogactwa zagłuszają słowo i staje się on bezowocny.
119. 16,09 WOL Nie pamiętacie pięciu bochenków i czterech tysięcy mężów i ile im zostało? Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych pięciu chlebów i pięciu tysięcy ludzi oraz ile koszy zebraliście?
120. 16,12 WOL I dlatego powinniście zrozumieć, że nie mówię o naturalnym chlebie, ale mówię wam, że macie strzec się zwyczajów peruszim i cadokim”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli zakwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszy i saduceuszy.
121. 16,26 WOL Jaki zysk ma człowiek, jeśli zdobędzie cały świat, ale na zawsze utraci swoją duszę? A jaką dobrą zamianę zrobi człowiek dla rzeczy doczesnych i zepsutych, gdy da swoją duszę na sąd Gehinom? Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
122. 17,15 WOL Rzekł: „Panie, zmiłuj się nade mną i miej litość nad moim synem, ponieważ jest przerażany złym duchem i jest bardzo chory, zgrzyta zębami, w jego ustach jest piana, spada ze swojego miejsca na ziemię, a nieraz spada do ognia i do wody. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA i powiedział: Panie, zmiłuj się nad moim synem, bo jest obłąkanym i bardzo cierpi. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę.
123. 18,11 WOL a syn człowieka przestał ratować nieprzyjaciół”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło.
124. 19,12 WOL Bo są eunusi od swojego urodzenia - to są ci, którzy nie zgrzeszyli. (Są eunusi uczynieni rękami człowieka) i są eunusi sami z siebie, którzy pokonali swoje pragnienia dla Królestwa Niebios, ci wchodzą do wielkiej cnoty”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Są bowiem eunuchowie, którzy tacy wyszli z łona matki; są też eunuchowie, których ludzie takimi uczynili; są również eunuchowie, którzy się sami takimi uczynili dla królestwa niebieskiego. Kto może pojąć, niech pojmuje.
125. 19,29 WOL A każdy, kto opuści swój dom, (i swoich braci), również swoje siostry, swojego ojca i swoją matkę, swoją żonę i synów dla mojego imienia, dostanie stokroć takich jak oni i odziedziczy Królestwo niebios. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA I każdy, kto opuści domy, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole dla mego imienia, stokroć więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne
126. 23,3 WOL Teraz wszystko, co on wam rzekł [~BP: tzn. Mojżesz], przestrzegajcie i czyńcie, ale według ich przykazań i ich zwyczajów nie róbcie; bo oni mówią, ale nie czynią. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Czyńcie więc i przestrzegajcie wszystkiego, co nakazują wam [~BP: tzn. fayzeusze i uczeni w Piśmie] przestrzegać, ale według ich uczynków nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią.
127. 23,22 WOL A kto przysięga na tron Boga, przysięga i na Tego, który na nim siedzi. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boga i na tego, który na nim zasiada.
128. 23,24 WOL Nasienie ślepych przywódców, jesteście pedantami, jeżeli chodzi o komara, a połykacie wielbłąda. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
129. 24,47 WOL Amen mówię wam, że go ustanowi nad swoimi dziećmi. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Zaprawdę powiadam wam, że ustanowi go nad wszystkimi swymi dobrami.
130. 26,32 WOL Po swoim wstaniu z martwych objawię się wam w Gilgal”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Lecz gdy zmartwychwstanę, udam się do Galilei przed wami.
131. 26,41 WOL Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie, ponieważ duch jest przygotowany (iść do swojego Stwórcy, ale) ciało jest słabe i chore”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe.
132. 26,53 WOL Nie rozumiesz, że mogę uderzyć swoich nieprzyjaciół i na pewno teraz mam więcej niż dwanaście legii posłów? Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Czy sądzisz, że nie mógłbym teraz prosić mego Ojca, a wystawiłby mi więcej niż dwanaście legionów aniołów?
133. 27,09 WOL Wtedy się wypełniło to, co było powiedziane przez proroka Zecharję: „Powiedziałem im: Jeśli to jest dobre w waszych oczach, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie! I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników. A JHWH mi rzekł: Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wtedy się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza: I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za oszacowanego, którego oszacowali synowie Izraela;
134. 27,28 WOL Ubrali Jeszuę w jedwabne szaty i okryli go zielonym jedwabnym płaszczem. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA I rozebrawszy go, ubrali go w szkarłatny płaszcz.
135. 27,50 WOL A Jeszua znowu zawołał donośnym głosem i posłał swoją duszę do swojego Ojca. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał ducha.
136. 27,66 WOL Oni dokończyli strukturę grobu, zapieczętowali go i postawili tam straż. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Poszli więc i zabezpieczyli grobowiec, pieczętując kamień i stawiając straż.
137. 28,09 WOL One szły, a Jeszua przeszedł przed nimi, mówiąc: „Niech was JHWH uratuje!”. A one podeszły do niego, pozdrowiły go i złożyły mu pokłon. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Kiedy szły przekazać to jego uczniom, nagle Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: Witajcie! A one podeszły, objęły go za nogi i oddały mu pokłon.
138. 28,16 WOL Później, kiedy jego dwunastu talmidim przyszło do Galil, ukazał się im na górze, na której się modlili. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Potem jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, na którą Jezus im polecił.
139. 28,19 WOL Idźcie i zachowujcie je, Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
Tetragram JHWH w przekładzie Szem Toba
140. 1,22 WOL To wszystko, aby się spełniło to, co było napisane przez proroka według JHWH: Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka:
141. 1,24 WOL Josef obudził się ze swojego snu, zrobił wszystko według tego, co mu nakazał posłaniec od JHWH i wziął swoją żonę, Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wtedy Józef, obudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pana, i przyjął swoją żonę.
142. 2,13 WOL Oni poszli i oto posłaniec JHWH objawił się Josefowi: „Wstań i weź chłopca i jego matkę, i uciekaj do Micrajim i zostań tam, aż ci powiem, ponieważ Horodos poszukuje chłopca, aby go zabić”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A gdy oni odeszli, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu, i zostań tam, aż ci powiem. Herod bowiem będzie szukał dziecka, aby je zabić.
143. 2,19 WOL I stało się, że kiedy (król) Horodos umarł, posłaniec JHWH objawił się Josefowi we śnie w Micrajim Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A gdy Herod umarł, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie;
144. 3,03 WOL aby się wypełniło to, co powiedział prorok Jeszajahu: „Głos wołającego, na pustyni oczyśćcie drogę JHWH, wyrównajcie na pustkowiu ścieżkę dla naszego Boga”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA To bowiem jest ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki.
145. 4,04 WOL Jeszua odpowiedział i rzekł mu: „Jest napisane: (Człowiek żyje) nie tylko samym chlebem, itd.”. [brak dalszej części wersetu] Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A on odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga.
146. 4,07 WOL Jeszua mu po raz drugi odpowiedział: „(Również jest napisane:) Nie wystawiaj na próbę JHWH, swojego Boga”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Jezus mu odpowiedział: Jest też napisane: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, swego Boga.
147. 4,10 WOL Wtedy mu Jeszua odpowiedział: „Odejdź Przeciwniku, ponieważ jest napisane: Będę się modlił do JHWH i tylko Jemu będę służyć”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wtedy Jezus powiedział mu: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył.
148. 5,33 WOL „Jeszcze słyszeliście, co było powiedziane przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał w moim imieniu, ale zwrócisz JHWH swoją przysięgę. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Słyszeliście też, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu swych przysiąg.
149. 15,08 WOL Tak mówi JHWH: bo ten lud przybliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie, Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA [brak] Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie.
150. 21,09 WOL wołali i mówili: „Ratuj nas, wybawco świata! Szczęśliwy ten, który przychodzi w imieniu JHWH, ratuj nas, wybawco, bądź dumą w niebiosach i na ziemi”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A tłumy, które szły przed nim i za nim, wołały: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana! Hosanna na wysokościach!
151. 21,12 WOL Wstąpił Jeszua do Domu JHWH i znalazł tam kupujących i sprzedających. Powywracał stoły wekslarzy i krzesła sprzedawców gołębi. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wtedy Jezus wszedł do świątyni Boga i wypędził wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedających gołębie.
152. 21,42 WOL [brak wersetu] Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Powiedział im Jezus: Czy nigdy nie czytaliście w Pismach: Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym; Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach?
153. 22,31 WOL Nie czytaliście odnośnie wskrzeszenia umarłych, co JHWH wam rzekł, mówiąc: Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A co do zmartwychwstania umarłych, czy nie czytaliście, co wam zostało powiedziane przez Boga:
154. 22,32 WOL Ja jestem JHWH, Bóg Awrahama, Bóg Jicchaka i Bóg Jaakowa? Jeśli to jest tak, to On nie jest Bogiem martwych, ale żywych”. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych.
155. 22,37 WOL Rzekł mu: „Miłuj JHWH, swojego Boga, całym swoim sercem, itd. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem.
156. 22,44 WOL Rzekł JHWH mojemu panu: Siądź po prawicy mojej, dokąd nie uczynię z twoich nieprzyjaciół podnóżka dla twoich nóg. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Powiedział Pan memu Panu: Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy?
157. 27,09 WOL Wtedy się wypełniło to, co było powiedziane przez proroka Zecharję: „Powiedziałem im: Jeśli to jest dobre w waszych oczach, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie! I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników. A JHWH mi rzekł: Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Wtedy się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza: I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za oszacowanego, którego oszacowali synowie Izraela; [brak]
158. 28,02 WOL Ziemia się zatrzęsła, ponieważ poseł JHWH zstąpił z niebios do grobu, przewrócił kamień i stanął. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Anioł Pana bowiem, zstąpiwszy z nieba, podszedł, odwalił kamień od wejścia i usiadł na nim.
159. 28,09 WOL One szły, a Jeszua przeszedł przed nimi, mówiąc: „Niech was JHWH uratuje!”. A one podeszły do niego, pozdrowiły go i złożyły mu pokłon. Zobacz
więcej
tłumaczeń
GDA Kiedy szły przekazać to jego uczniom, nagle Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: Witajcie [brak]! A one podeszły, objęły go za nogi i oddały mu pokłon.


Serdeczne podziękowania dla Pana Grzegorza Kaszyńskiego za cenne uwagi i poprawki.
Artykuł dodano: 11 października 2017 r.
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~John Belushi2 lata temu
  • unikalny wariant zawiera Mt 23:2,3 - tekst grecki sugeruje by słuchać nakazów faryzeuszy i uczonych w Piśmie, natomiast Szem Tob mówi o słuchaniu Mojżesza i nie słuchaniu bądź naśladowaniu faryzeuszy (warte uwzględnienia w tabeli) [Odpowiedz]
  • [~BP] Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Dodałem do zestawienia => Poz. 126
  • ~John Belushi4 lata temu
  • bardzo ciekawe opracowanie, z ciekawości jednak zapytam: dlaczego jako podstawowy przekład wybrano GDA? [Odpowiedz]