«  Przekład Filologiczny NT [2016]Przekład toruński Nowego Przymierza [2017]  »

Biblia Impulsy

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania Ew. Marka [2016]

Strona tytułowa Ew. Marka [2016]

Okładka wydania Listu św. Jakuba [2017]

Pierwsze wydanie w serii 2016

Ewangelia według Św. Marka. Biblia Impulsy. Nowy Testament, tom II. Wstęp i przekład z oryginału ks. Artur Malina, komentarz - ks. Janusz Wilk. Wydawca: Instytut Gość Media. Katowice 2016. ISBN: 978-83-938007-73. [GAL]

Fragment przekładu

Ewangelia Marka 1,1-13: [1] Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Boga. [2] Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto posyłam mojego zwiastuna przed Twoim obliczem, który wykończy Twoją drogę. [5] Głos, który woła na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, Prostymi czyńcie Jego ścieżki! [4] Pojawił się Jan, który chrzcił na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. [5] Wychodziła do niego cała judzka kraina i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Byli oni chrzczeni przez niego w rzece Jordan i wyznawali swoje grzechy. [6] Jan miał na sobie wielbłądzią sierść, a wokół swych bioder pas skórzany. Żywił się szarańczą i miodem polnym. [7] I tak głosił: „Przychodzi za mną mocniejszy ode mnie! Nie jestem odpowiedni, by pochylić się i rozwiązać paski Jego sandałów. [8] Ja chrzciłem was wodą, On zaś was ochrzci w Duchu Świętym". [9] Wówczas przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony w Jordanie przez Jana. [10] W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozdzierane niebiosa oraz Ducha, który jak gołębica zstępował do Niego. [11] Rozległ się głos z niebios: „Ty jesteś moim umiłowanym Synem, Ciebie upodobałem sobie". [12] Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. [13] Na pustyni był kuszony przez Szatana czterdzieści dni. Przebywał z dzikimi zwierzętami, a aniołowie Mu służyli.

Więcej o przekładzie

Z informacji Wydawnictwa:

Tekst Pisma Świętego został ponownie przetłumaczony z języka oryginalnego na komunikatywny język polski. Komentarz składa się z czterech punktów: „Lektura tekstu” (zawiera wskazania pomagające w jak najlepszej lekturze poszczególnych perykop); „Refleksja” (najczęściej nawiązuje do obecnych spraw społeczno-kulturowych); „Aktualizacja” (odnosi rozważany tekst do życia czytelnika) oraz „Czy wiesz, że...” (poszerza wiedzę biblijną czytelnika). Nazwa całej serii wydawniczej „Biblia Impulsy” wywodzi się z typu komentarza, który w formie krótkich wskazówek – impulsów stara się wieloaspektowo wyjaśnić poszczególne perykopy danej księgi. Komentarz do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu będzie składał się z 19 woluminów. W planach jest również analogiczne przygotowanie przynajmniej niektórych ksiąg Starego Testamentu. Grono osób opracowujących poszczególne księgi Pisma Świętego w serii „Biblia Impulsy” tworzą polscy bibliści, znawcy i miłośnicy Biblii. Redaktorem naukowym całej serii jest ks. dr hab. Janusz Wilk.

Porównania między tłumaczeniami

Tekst Nowego Komentarza Biblijnego [NKB] i tekst z Biblia Impulsy [IMP]. Ewangelia Marka 1,1-11:

Powód porównania: Autorem tekstu przekładu w Nowym Komentarzu Biblijnym i Biblii Impulsy jest ta sama osoba - ks. Artur Malina.

[01 NKB] Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa Syna Boga.

[01 IMP] Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Boga.

[02 NKB] Jak jest napisane u Izajasza proroka: Oto posyłam zwiastuna mojego przed obliczem Twoim, który wyposaży drogę Twoją.

[02 IMP] Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto posyłam mojego zwiastuna przed Twoim obliczem, który wykończy Twoją drogę.

[03 NKB] Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, Prostymi czyńcie ścieżki Jego!

[03 IMP] Głos, który woła na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, Prostymi czyńcie Jego ścieżki!

[04 NKB] Wystąpił Jan, chrzcząc na pustyni i głosząc chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.

[04 IMP] Pojawił się Jan, który chrzcił na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.

[05 NKB] I wychodziła do niego cała judzka kraina i jerozolimczycy wszyscy. I byli chrzczeni przez niego w rzece Jordan, wyznając swe grzechy.

[05 IMP] Wychodziła do niego cała judzka kraina i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Byli oni chrzczeni przez niego w rzece Jordan i wyznawali swoje grzechy.

[06 NKB] I był Jan odziany wielbłądzią sierścią i pasem skórzanym wokół swych bioder oraz jedzący szarańczę i miód polny.

[06 IMP] Jan miał na sobie wielbłądzią sierść, a wokół swych bioder pas skórzany. Żywił się szarańczą i miodem polnym.

[07 NKB] I głosił, mówiąc: Przychodzi mocniejszy ode mnie za mną, dla którego nie jestem odpowiedni, schyliwszy się, rozwiązać rzemień jego sandałów.

[07 IMP] I tak głosił: „Przychodzi za mną mocniejszy ode mnie! Nie jestem odpowiedni, by pochylić się i rozwiązać paski Jego sandałów.

[08 NKB] Ja chrzciłem was wodą, On zaś was ochrzci w Duchu Świętym.

[08 IMP] Ja chrzciłem was wodą, On zaś was ochrzci w Duchu Świętym".

[09 NKB] I stało się w tamtych dniach, [że] przyszedł Jezus z Nazaretu [w] Galilei i został ochrzczony w Jordanie przez Jana.

[09 IMP] Wówczas przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony w Jordanie przez Jana.

[10 NKB] I natychmiast wstępując z wody, ujrzał rozdzierane niebiosa oraz Ducha jak gołębicę zstępującego do Niego.

[10 IMP] W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozdzierane niebiosa oraz Ducha, który jak gołębica zstępował do Niego.

[11 NKB] I głos stał się z niebios: Ty jesteś Synem moim umiłowanym, w Tobie upodobałem [sobie].

[11 IMP] Rozległ się głos z niebios: „Ty jesteś moim umiłowanym Synem, Ciebie upodobałem sobie".

Podsumowanie porównania: Duża zbieżność tekstów (np. wersety 1 i 8 są identyczne); czasami zmienia się tylko szyk wyrazów (np. werset 3); czasami zmienia się tylko jedno słowo (np. werset 2 - "wyposaży" na "wykończy"); ale są też większe różnice (np. wersety 7 i 11)

Kalendarium przekładu

2016Ewangelia według Św. Marka. Biblia Impulsy. Nowy Testament, tom II. Wstęp i przekład z oryginału ks. Artur Malina, komentarz - ks. Janusz Wilk. Wydawca: Instytut Gość Media. Katowice 2016. ISBN: 978-83-938007-73. [GAL]
2017-12List Świętego Jakuba. Biblia Impulsy. Nowy Testament, tom XVI. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz - ks. Józef Kozyra. Wydawca: Księgarnia św. Jacka w Katowicach [IMG] [1]
2018List do Filipian. Nowy Testament, tom XI. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Janusz Wilk.  [2]
2018Pierwszy List do Koryntian. Nowy Testament, tom VII. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz Anna Rambiert-Kwaśniewska, ks. Mariusz Rosik
Linia daty Zapowiedź wydania
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: