«  Ekumeniczny Przekład Przyjaciół [2012]Przekład Odzyskiwania [2018]  »

Biblia Impulsy

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania Listu św. Jakuba [2017]

Okładka Listów Pasterskich [2018]

Listy Pasterskie - strona tytułowa [2018]

Listy Pasterskie [2018] - początek wstępu

Listy Pasterskie [2018] - przekład 2 Tym 3,14-17

Listy Pasterskie [2018] - oprac. do 2 Tym 3,14-17

Pierwsze wydanie w serii 2017

Józef Kozyra, List św. Jakuba. Wstęp, przekład oryginału, komentarz, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2017 (Biblia Impulsy. Nowy Testament XVI). [IMG]

Fragment przekładu

Ewangelia Marka 1,1-13: [1] Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Boga. [2] Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto posyłam mojego zwiastuna przed Twoim obliczem, który wykończy Twoją drogę. [5] Głos, który woła na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, Prostymi czyńcie Jego ścieżki! [4] Pojawił się Jan, który chrzcił na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. [5] Wychodziła do niego cała judzka kraina i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Byli oni chrzczeni przez niego w rzece Jordan i wyznawali swoje grzechy. [6] Jan miał na sobie wielbłądzią sierść, a wokół swych bioder pas skórzany. Żywił się szarańczą i miodem polnym. [7] I tak głosił: „Przychodzi za mną mocniejszy ode mnie! Nie jestem odpowiedni, by pochylić się i rozwiązać paski Jego sandałów. [8] Ja chrzciłem was wodą, On zaś was ochrzci w Duchu Świętym". [9] Wówczas przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony w Jordanie przez Jana. [10] W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozdzierane niebiosa oraz Ducha, który jak gołębica zstępował do Niego. [11] Rozległ się głos z niebios: „Ty jesteś moim umiłowanym Synem, Ciebie upodobałem sobie". [12] Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. [13] Na pustyni był kuszony przez Szatana czterdzieści dni. Przebywał z dzikimi zwierzętami, a aniołowie Mu służyli.

Więcej o przekładzie

Z informacji Wydawnictwa:

Tekst Pisma Świętego został ponownie przetłumaczony z języka oryginalnego na komunikatywny język polski. Komentarz składa się z czterech punktów: „Lektura tekstu” (zawiera wskazania pomagające w jak najlepszej lekturze poszczególnych perykop); „Refleksja” (najczęściej nawiązuje do obecnych spraw społeczno-kulturowych); „Aktualizacja” (odnosi rozważany tekst do życia czytelnika) oraz „Czy wiesz, że...” (poszerza wiedzę biblijną czytelnika). Nazwa całej serii wydawniczej „Biblia Impulsy” wywodzi się z typu komentarza, który w formie krótkich wskazówek – impulsów stara się wieloaspektowo wyjaśnić poszczególne perykopy danej księgi. Komentarz do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu będzie składał się z 19 woluminów. W planach jest również analogiczne przygotowanie przynajmniej niektórych ksiąg Starego Testamentu. Grono osób opracowujących poszczególne księgi Pisma Świętego w serii „Biblia Impulsy” tworzą polscy bibliści, znawcy i miłośnicy Biblii. Redaktorem naukowym całej serii jest ks. dr hab. Janusz Wilk.

Kalendarium przekładu

2017Józef Kozyra, List św. Jakuba. Wstęp, przekład oryginału, komentarz, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2017 (Biblia Impulsy. Nowy Testament XVI). [IMG] [1]
2017Janusz Wilk, List do Filipian. Wstęp, przekład oryginału, komentarz, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2017 (Biblia Impulsy. Nowy Testament XI). s. 63. ISBN: 978-83-8099-031-9 [IMG] [2]
2017Anna Rambiert-Kwaśniewska, Mariusz Rosik, Pierwszy List do Koryntian. Wstęp, przekład oryginału, komentarz, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2017 (Biblia Impulsy. Nowy Testament VII). 175 s. ISBN: 978-83-8099-035-7 [IMG] [3]
2018-06Janusz Wilk, Listy Pasterskie. 1-2 Tymoteusza, Tytusa. Wstęp, przekład oryginału, komentarz, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2018 (Biblia Impulsy. Nowy Testament XIV). [GAL] [4]
2018-10ks. Marcin Kowalski, Drugi List do Koryntian. Wstęp, przekład oryginału, komentarz, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2018 (Biblia Impulsy. Nowy Testament VIII). s. 135 [IMG] [5]
2018-12List do Kolosan, List do Filemona. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz bp Zbigniew Kiernikowski. Biblia impulsy. Nowy Testament tom XII. 143 s. [IMG] [6]
2019-04Apokalipsa świętego Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Dawid Ledwoń. Biblia impulsy. Nowy Testament tom XIX. Katowice 2019. 199 s. [IMG] [7]
2019-07T. XIII: Pierwszy List do Tesaloniczan. Drugi List do Tesaloniczan. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz Anna Rambiert-Kwaśniewska, Katowice 2019 [IMG] [8]
2019-12T. I. cz.1: Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 1-13. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Zdzisław Żywica, Katowice 2019. 271 s.; ISBN: 978-83-8099-074-6. [IMG] [9]
2020Artur Malina, Janusz Wilk, Ewangelia wg św. Marka. Wstęp, przekład oryginału, komentarz, Katowice: Instytut Gość Media, 2016 (Biblia Impulsy. Nowy Testament II). ISBN: 978-83-938007-73. Tom ukazał się w 2016 r., ale jest obecnie niedostępny. Będzie jeszcze raz wydany w nowej okładce.. [GAL]
2020Ewangelia według świętego Jana [10]
xxxx Data pominięta w kalendarium Linia daty Zapowiedź wydania
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Zbyszek2 lata temu
  • Na górze strony jest ramka z zielonymi zaznaczeniami wydanych Ksiąg - brak tam Filipian... Ciekawi mnie, jak obszerne są te komentarze? (ile stron liczy tak wydany List do Filipian, czy List Jakuba?). [Odpowiedz]
  • [~BP] Zestawienie w ramce uzupełnione
    • ~John Belushi2 lata temu
    • 63 strony dla listu do Filipian, sporo komentarzy tylko czy wszystkie na pewno na temat?