«  Daniel Kaleta - Tłum. dosłowne NT [1999]Biblia NowegoTysiąclecia [2012]  »

Pardes Lauder

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa tłumaczenia Księgi Rodzaju

Przykład tłumaczenia - Genesis1

Tłumaczenie księgi Estery

Okładka tłumaczenia Koheleta

Obwoluta wydania Psalmów z 2012 [1]

Pierwsze wydanie w serii 2001

Księga Rodzaju, BERESZIT, tłum. rabin Sacha Pecaric, współpraca Ewa Gordon, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2001, s. 404, ISBN 978-83-61134-52-7 [IMG]

Tłumaczenie

rabin Sacha Pecaric

Fragment przekładu

Genesis 3:14-19 [14] Powiedział [więc] Bóg do węża: Ponieważ to zrobiłeś - jesteś przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i wszystkich dzikich zwierząt; będziesz pełzał na swoim brzuchu i będziesz jadł proch przez wszystkie dni swojego życia. [15] Wzbudzę nienawiść pomiędzy tobą a kobietą i pomiędzy twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zetrze ci głowę, a ty zetrzesz mu piętę. [16] Do kobiety powiedział: Zwiększę bardzo twoje cierpienia i [ból] twoich ciąż; będziesz rodzić dzieci w udręczeniu. Twoja namiętność będzie [skierowana] do twojego męża, a on będzie tobą rządził. [17] A do człowieka powiedział: Ponieważ posłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc 'Nie jedz z niego' - przeklęta jest ziemia z twojego powodu, w cierpieniu będziesz z niej jadł po wszystkie dni twojego życia. [18] Cierń i oset będzie ci wydawać i będziesz jadł rośliny polne. [19] W pocie twojego czoła będziesz jadł chleb, aż powrócisz do ziemi, bo z niej byłeś wzięty. Bo jesteś prochem i do prochu wrócisz.

Więcej o przekładzie

Trzeba jednak zaznaczyć, że tłumaczenia z XIX i XX wieku nazywane są "żydowskimi", ponieważ ich autorami byli Żydzi i ponieważ przeznaczone były dla społeczności żydowskich. Jednak nie były one "żydowskie" w głębszym sensie tego słowa, bo nie uwzględniały Tory Ustnej (Tora Szebealpe) a stanowiły jedynie mniej lub bardziej udane przekłady Tory Pisanej (Tora Szebichtaw) i nie korzystały z tradycji specyficznie żydowskiej metody tłumaczenia i wytłumaczenia Tory, a więc z metody targumu. Z wszystkich dostępnych tłumaczeń Tory na język polski, jedynie przekład powstały w XXI wieku, czyli Tora Pardes Lauder, jest de facto targumem, czyli przekładem "żydowskim" w pełnym znaczeniu tego słowa, ponieważ umożliwia głębokie zrozumienie tekstu Tory zgodnie z judaizmem, a więc jego tradycją ukształtowaną przez tysiące lat. [2]

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie tłumaczeń Pardes Lauder i Cylkowa [Psalm 83:1-13]:

Powód porównania: Obydwa tłumaczenia dokonane przez rabinów. Rabin Sacha Pecaric wielokrotnie odwołuje się do Cylkowa.

[01 CYL] Śpiew, pieśń Asafa.

[01 PAR] Pieśń. Psalm Asafa.

[02 CYL] Panie nie użycz spokoju Sobie, nie zamilknij i nie spocznij o Panie!

[02 PAR] Boże nie trwaj w ciszy, nie milcz, nie spoczywaj, Boże!

[03 CYL] Bo oto wrogi Twoje wrą, a nieprzyjaciele Twoi podnoszą głowę.

[03 PAR] Bo oto burzą się wrogowie Twoi, podnoszą głowę nienawidzący Ciebie.

[04 CYL] Przeciw ludowi Twojemu knują spisek, i naradzają się przeciw osłonionym Twoją pieczą.

[04 PAR] Chytrze knują przeciw Twojemu ludowi, przeciw tym, których Ty chronisz, spiskują,

[05 CYL] Powiadają: pójdźmy wytępmy ich z pośród narodów, by nie wspomnianém było imię Izraela więcej.

[05 PAR] mówiąc: Chodźmy, wytępmy tych spośród narodów, żeby więcej nie wspominano imienia Jisraela.

[06 CYL] Tak, zmawiają się jednomyślnie przeciw Tobie, przymierze zawierają.

[06 PAR] Porozumieli się jednomyślnie, zawarli przymierze przeciwko Tobie.

[07 CYL] Namioty Edomitów i Izmaelitów, Moabitów i Hagryitów.

[07 PAR] Namioty Edomu i Jiszmaela, Moawitów i Hagrytów,

[08 CYL] Gebal i Amon i Amalek, Filistea wraz z mieszkańcami Tyru.

[08 PAR] Gewel i Amnon, i Amalek. Plisztyci wraz z mieszkańcami Tyru,

[09 CYL] I Aszur łączy się z niemi, stał się ramieniem synom Lota.

[09 PAR] również Aszur złączył się z nimi, wsparł swymi oddziałami synów Lota. Na wieczność!

[10 CYL] Spraw im jak Midianitom, Sysrze, i Jabinowi nad potokiem Kiszon.

[10 PAR] Postąp z nimi tak jak z Midjanem, jak z Siserą, jak z Jawinem nad potokiem Kiszon,

[11 CYL] Co zginęli pod En-Dor, stali się mierzwą dla ziemi.

[11 PAR] zgładzeni w En Dor, stali się nawozem dla ziemi.

[12 CYL] Spraw ich wodzom jak Orebowi i jak Zeebowi, aby byli jak Zebach i Calmuna wszyscy książęta ich.

[12 PAR] Obejdź się z nimi i z ich dostojnikami jak z Orewem, jak z Zeewem, jak z Zeewachem i jak z Salmuną, i wszystkimi ich książętami.

[13 CYL] Co rzekli: zdobędziemy sobie niwy Pańskie.

[13 PAR] Bo mówili: Zagarnijmy dla siebie Boże pastwiska.

Kalendarium przekładu

2001Księga Rodzaju, BERESZIT, tłum. rabin Sacha Pecaric, współpraca Ewa Gordon, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2001, s. 404, ISBN 978-83-61134-52-7 [IMG] [3]
2003Księga Wyjścia, SZEMOT, tłum. rabin Sacha Pecaric, współpraca Ewa Gordon, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2003, s. 572, ISBN 978-83-61134-56-5  [4]
2004KSIĘGA RUT z komentarzem Malbima oraz esej o Dziesięciu Przykazaniach, tłum. Ewa Gordon i rabin Sacha Pecaric, tłum. koment. Mikołaj Krawczyk, tekst hebr. i pol., ilustracje Marta Gołąb, 2004, s.144, ISBN 83-920213-3-9  [5]
2005Księga Kapłańska, WAJIKRA, tłum. rabin Sacha Pecaric, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2005, s. 524, ISBN 978-83-61134-60-2  [6]
2005MODLITEWNIK ŻYDOWSKI Pardes Lauder. tłum Ewa Gordon; red. rabin Sacha Pecaric; tekst hebr. i pol. oraz transliteracja. 2005; s. 708, ISBN 978-83-92021-32-2. Modlitewnik zawiera przekład następujących psalmów: 3, 24, 27, 29, 30, 33, 34, 67, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150. [GAL] [7]
2005Księga Liczb, BEMIDBAR, tłum. rabin Sacha Pecaric, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2005, s. 495, ISBN 978-83-61134-64-0 [8]
2006Księga Powtórzonego Prawam, DEWARIM, tłum. rabin Sacha Pecaric, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2006, s. 504, ISBN 978-83-61134-68-8 [9]
2006KSIĘGA ESTERY z komentarzem Malbima, tłum. rabin Sacha Pecaric, tłum. kom. Joanna Czopnik, ilustracje Ksenija Kostic-Pecaric, tekst hebr. i pol., 2006, s.210, ISBN 83-920213-8-X  [10]
2007KSIĘGA JONY z tradycyjnymi żydowskimi komentarzami, tłum. rabin Sacha Pecaric, tłum. koment. Adam Musiał, tekst hebr. i pol., 2007, s.128, ISBN 978-83-923858-2-0 [IMG] [11]
2007KOHELET wraz z komentarzem Meam loez, tłum. rabin Sacha Pecaric, tłum. koment. Urszula Krawczyk, tekst hebr. i pol., 2007, s.340, ISBN 978-83-923858-1-3 [IMG] [12]
2008PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI z Targumem i komentarzami tłum. rabin Sacha Pecaric, tłum. koment. Adam Musiał, tekst hebr. i pol., 2008, s.248, ISBN 978-83-61134-20-6 [13]
2012Księga Psalmów, tłumaczenie i wstęp rabin Sacha Pecaric. Wydawnictwo: Tora Pardes 2012, s.623 [GAL] [14]

Linki

Dodatkowe fragmenty przekładu

Psalm 19:10-14 Są bardziej godne pożądania niż złoto, niż obfitość szczerego złota i bardziej słodkie niż miód i niż ociekający plaster miodu. Twój sługa także zważa na nie, bo za ich przestrzeganie jest wielka nagroda. Kto pojmie błędy? Oczyść mnie z niezamierzonych [uchybień]. Powstrzymaj także Swego sługę od występków popełnionych rozmyślnie, niech nie mają nade mną władzy. Wtedy będę doskonały i niezdolny do wielkiego grzechu. Oby słowa moich ust i myśli mojego serca znalazły uznanie u Ciebie, Haszem, moja Opoko i mój Wybawco. [15]

Psalm 34 Dawidowy. Gdy udawał szaleńca przed Awimelechem, a ten go wygnał i [Dawid] uciekł. Będę błogosławił Haszem w każdym czasie, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Moja dusza szczycić się będzie Haszem, niech skromni usłyszą i uradują się. Ogłaszajcie ze mną wielkość Haszem i wywyższajmy razem Jego Imię. Błagałem Haszem i On mi odpowiedział, i uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. Ci, którzy spoglądają ku Niemu, promienieją, a ich twarze nie doznają... [całość] [16]

Psalm 74:1-10 [1] Pieśń pouczająca Asafa. Dlaczego, Boże, odrzuciłeś nas tak doszczętnie? Płonie gniew Twój przeciwko owcom Twego pastwiska. [2] Wspomnij na zgromadzenie Twoje, które jest Twoją własnością od początku, o plemieniu Twoim, które wybawiłeś, o Syjonie, górze Twojego zamieszkiwania. [3] Pośpiesz ku nie kończącemu się spustoszeniu, wróg wszystko poburzył w Świątyni. [4] Ryczeli wrogowie Twoi pośrodku Namiotu Wyznaczonych Czasów, chorągwie swoje licznie zatknęli tam,... [całość]

Psalm 79:1-10 [1] Psalm Asafa. O Boże! Pogańskie narody wtargnęły w Twoje dziedzictwo, splugawiły Twoją Światynię, Jerozolimę zmieniły w rumowisko. [2] Trupy Twoich sług rzucili ptakom nieba na żer, ciała świętych Twoich zwierzętom ziemi. [3] Ich krew niczym wodę rozlali naokoło Jerozolimy i... [całość]

Psalm 83:1-13 [1] Pieśń. Psalm Asafa. [2] Boże nie trwaj w ciszy, nie milcz, nie spoczywaj, Boże! [3] Bo oto burzą się wrogowie Twoi, podnoszą głowę nienawidzący Ciebie. [4] Chytrze knują przeciw Twojemu ludowi, przeciw tym, których Ty chronisz, spiskują, [5] mówiąc: Chodźmy, wytępmy tych... [całość]

Psalm 90: Modlitwa Moszego, Bożego człowieka. Panie mój, byłeś dla nas schronieniem w każdym pokoleniu. Zanim zostały zrodzone góry i [zanim] ukształtowałeś ziemię i zamieszkany ląd - od [tego] świata po [przyszły] świat Ty jesteś Bogiem. Sprawiasz, że człowiek powraca do prochu i mówisz: „Nawróćcie się, ludzie". Bo tysiąc lat jest w Twoich oczach jak wczorajszy dzień, który przeminął, i jak straż nocna. Sprawiasz, że [lata] przepływają jak sen, rankiem znikają jak... [całość] [17]

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać