«  Przekład Nowego Świata [1997]Nowy Komentarz Biblijny [2005]  »

Przekład Ekumeniczny

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar3Mach  

Pierwszy tom przekładu. Ew. Mateusza 1997

Pierwsze wydanie [2001] Nowego Testamentu i Psalmów

Okładka wydania Nowego Testamentu z 2010r [1]

Strona tytułowa tłumaczenia Ksiąg Dydaktycznych [2008]

Okładka wydania Ksiąg Deuterokanonicznych z 2012r [2]

Wydanie V Nowego Testamentu z 2012r [3]

Zapowiedź pełnego wydania 2018-03-17

Towarzystwo Biblijne w Polsce wydało "Nowy Testament i Psalmy" w przekładzie ekumenicznym.Oficjalna data ukazania się całości Biblii Ekumenicznej w jednym tomie. Będą 2 wersje wydań: (1) Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych i (2) wydanie z księgami deuterokanonicznymi.

Tłumaczenie

Przedstawiciele jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce: Rzymskokatolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowego, Zborów Chrystusowych (dzisiaj Wspólnoty Kościołów Chrystusowych) oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Podstawa tłumaczenia

ST - Wydanie krytyczne „Biblia Hebraica Stuttgartensia”, ed. R. Kittel, Stuttgart 1990; NT - Novum Testamentum Graece ed. K. Aland, C. Martini, B. Metzger, Stuttgart 1994

Fragment przekładu

List do Kolosan 1:15-20 [15] On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. [16] W Nim bowiem zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi: rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze - wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. [17] On też jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu, [18] On jest Głową Ciała - Kościoła, On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby we wszystkim mieć pierwszeństwo. [19] Bóg bowiem postanowił, aby w Nim zamieszkała cała pełnia [20] i aby przez Niego pojednać wszystko z sobą, czy to na ziemi, czy w niebiosach, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża.

Kalendarium przekładu

1994-10-18Towarzystwo Biblijne w Polsce powołało Międzywyznaniowy Zespół Tłumaczy do dokonania przekładu. Data pierwszego spotkania roboczego tłumaczy. Spotkanie odbyło się w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie (ul. Willowa 1). [4]
1997-01Ewangelia św. Mateusza. Przekład ekumeniczny na 2000-lecie chrześcijaństwa. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1997. s.109 [IMG]
1997-05Ewangelia św. Marka. Przekład ekumeniczny na 2000-lecie chrześcijaństwa. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1997. s.55 [IMG]
1999-12Wydanie Ewangelii według św. Łukasza. Wydanie siedmiojęzyczne na warszawskie spotkanie ruchu Taize. "Ewangelia według św. Łukasza. Il Vangelo secondo Luca. Das Evangelium nach Lukas. The Gospel According to Luke. El Evangelio según san Lucas. Évangile selon Luc. Eвангeлие от Луки. Przekład ekumeniczny na język współczesny". [IMG]
2000-08Ponownie ukazuje się Ewangelia św. Marka w wersji pięciojęzycznej (włoski, angielski, hiszpański, francuski, polski). Wydanie na 2000-lecie chrześcijaństwa. Nakładem Komitetu XV Światowego Dnia Młodzieży. Rzym 2000. Wydanie jednoszpaltowe, kolejne przekłady są ułożone jeden po drugim. [IMG] [5]
2001-09-26Towarzystwo Biblijne w Polsce wydało "Nowy Testament i Psalmy" w przekładzie ekumenicznym.
2003Oddzielne wydanie tłumaczenia Księgi Psalmów.
2008-10-08Wydanie tomu trzeciego, zawierającego kanoniczne Księgi Dydaktyczne: Księgę Hioba, Psalmy (na nowo zredagowane względem wydania z 2001 r.), Księgę Przysłów zwaną też Przypowieściami Salomona, Księgę Koheleta zwaną też Księgą Kaznodziei Salomona bądź Eklezjastesa oraz Pieśń nad Pieśniami.
2012Pismo Święte Nowego Testamentu. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych. Wydanie V poprawione. Towarzystwo Biblijne w Polsce. 2012. s.445 [IMG] [6]
2012-02-17Wydanie Ksiąg Deuterokanonicznych Starego Testamentu w przekładzie ekumenicznym. W skład tomu wchodzą: Księga Estery, Księga Judyty, Księga Tobita, 1-2-3 Księga Machabejska, Księga Mądrości, Mądrość Syracha, Księga Barucha, List Jeremiasza, Księga Daniela. Data uroczystej promocji Ksiąg Deuterokanonicznych w sali im. Stefana Dembego w Bibliotece Narodowej.
2015-04-27W Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja ekumenicznego przekładu Starego Testamentu – Pięcioksięgu [IMG] [7]
2016-03Nowy Testament polsko-angielski. W wydaniu użyty jest Przekład Ekumeniczny Nowego Testamentu w języku polskim oraz English Standard Version w języku angielskim. Teksty są umieszczone na stronie w dwóch szpaltach, jedna szpalta – tekst polski, druga szpalta – tekst angielski. [IMG] [8]
2016-06"Podczas spotkania w Bibliotece Narodowej odbyła się również prezentacja najnowszego wydawnictwa Towarzystwa Biblijnego w Polsce – ekumenicznego przekładu Ksiąg Historycznych Starego Testamentu. Jest to już czwarty wydany tom Starego Testamentu w tym przekładzie. [...] Tom z Księgami Historycznymi zaprezentował Jerzy Betlejko, członek redakcji naukowej przekładu." - z ekumenia.pl [9]
2016-12-09Uroczyste zakończenie projektu "Biblia Ekumeniczna" oraz prezentacja, kończącego projekt, tomu "Księgi prorockie" zawierającego księgi Izajasza, Jeremiasza, Lamentacje, Daniela, Ezechiela i księgi Dwunastu Proroków Mniejszych. [GAL]
2018-03-17Oficjalna data ukazania się całości Biblii Ekumenicznej w jednym tomie. Będą 2 wersje wydań: (1) Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych i (2) wydanie z księgami deuterokanonicznymi.
xxxx Data pominięta w kalendarium Linia daty Zapowiedź wydania
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: