Fragment poświęcony Piotrowi Wietrzykowskiemu z:
Istota religii chrześcijańskiej – Księga I – Jan Kalwin (e-book w formatach: EPUB i MOBI)

 

POSTACIE TŁUMACZY

 

[...]

 

Piotr Wietrzykowski, ur. 2 grudnia 1950 r. w Gliwicach. Szkołę średnią ukończył w tymże mieście w r. 1968. Zaczął studiować na Politechnice Śląskiej na Wydziale Górniczym w Gliwicach, ale przerwał te studia i rozpoczął teologię, którą ukończył na KUL-u w r. 1978. Tamże skończył studia filologii klasycznej w r. 1983. Od tego czasu nauczał łaciny w II LO w Świętochłowicach. W latach 1993 – 2002 był doradcą metodycznym języka łacińskiego na województwo śląskie. Również na ten rejon szefował Polskiemu Towarzystwu Filologicznemu w latach 1995 – 2003. Emeryt, ale w wolnych chwilach swój dorobek pomocy dla poszukujących i uczących się (wcześniej w wydaniu książkowym) częściowo uzewnętrznił w postaci elektronicznej:

 

SŁOWNIKI:

 

ROZMÓWKI:

 

PRZYSŁOWIA I ZWROTY:

 

KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA:

 

TŁUMACZENIA: